Китай заплаши правителството на Щатите с въздушни удари, ако не престанат да манипулират съзнанието на гражданите си, чрез изопачаване смисъла на термини като демокрация, толерантност и борба за човешки права. Като начало на свиканият по спешност съвет за Тихоокеанско сътрудничество, Китай поиска от страните членки да подпишат резолюция от няколко точки които Щатите трябва да изпълнят в двуседмичен срок:

1. Да прекратят ядрената си програма .

2. Да изтеглят военните си части разположени на чуждестранна територия.

3. Да подпишат протокола от Киото.

4. Да се откажат от опитите си да контролират световните запаси от петрол.

5. Да престанат да манипулират гражданите си превръщайки ги в безмозъчни и неспособни да мислят роби, чрез насаждане на изкуствен страх от всекиго и от всичко.

Като начало, докато САЩ приведат в изпълнение горепосочените условия, Китай поиска територията на Щатите да бъде обявена за територия свободна от ГМО, Макдоналдс и Кока-Кола, които са едни от основните причинители на мутирането и цялостното влошено здравословно състояние на населението им, а от там ведно и с медийните манипулации на закърнялата им способност да мислят самостоятелно.