Американският посланик е изпратил писмо до Парламента на Република България, в което иска Васил Левски да бъде постепенно изваден от учебниците по история като неудобен за световната демокрация. Ето и аргументите му:

”Уважаеми народни представители на Република България, в унисон със съвременните политически ценности и актуалната икономико-политическа обстановка в света като цяло, и в Либия в частност, ние смятаме, че е добре да преразгледате отношението си към Васил Левски, когото вие смятате за национален герой и борец за свобода. За съжаление, след задълбочен анализ на неговите писма (които са основен източник относно идеите, които е изповядвал) от наши специалисти по глобална политика и световна сигурност, ние установихме, че те представляват по-скоро пречка, отколкото предпоставка за утвърждаването на основни понятия като демокрация, толерантност и свобода в българското общество. Нашите специалисти установиха, че от съвременна гледна точка Васил Левски е по-скоро терорист, отколкото борец за демокрация (в подобен смисъл се изказа и един ваш известен социолог, Андрей Райчев). Действията му за набиране на средства за изградената от него нелегална организация включват обири и заплахи, което автоматично прави както тях, така и организацията му терористични. Изключителната му нетолерантност към враговете на организацията, както и към всички, които не споделят идеите и методите му, са в пълно противоречие със съвременната тенденция за налагане на толерантността като основна добродетел.

Изключителната му крайност относно наказанията за престъпилите основния закон на организацията, а именно налагането на смъртно наказание, също още веднъж идва да покаже прилики със съвременните терористични и мафиотски организации, което е особено обезпокоително, като се има предвид широката популярност, на която личността му се радва сред младото поколение и сред българското общество като цяло. Идеите му за общи закони, пред които всички да са равни, въпреки че на пръв поглед звучат демократично, поставят в неравностойно положение редица малцинствени етноси, като ги лишават от голяма част от социалните им придобивки. Особено обезпокоително, на което наблегна и президентът Обама, е идеята на Левски изразена в едно от неговите писма, че “Тоз, който ни освободи, той ще ни и пороби.” Това е крайно опасно твърдение, разглеждано от съвременна гледна точка, особено в днешния ден, когато международните сили се борят да освободят Либия и редица други държави и да им помогнат да въведат демокрацията. С това свое твърдение Левски поставя под съмнение всяко едно освободително действие на НАТО, САЩ и Съвета за сигурност на ООН, което е предприемано досега, осъществява се в момента или може да бъде предприето в бъдеще.  То изрично ни посочва като поробители, а не като освободители и борци за демокрация и човешки права, което ние не можем да приемем.

Затова смятаме за необходимо личността на Левски да бъде постепенно премахната от учебниците по история на България, а защо не и в бъдеще заклеймена като идеолог на тероризма. Това може да се постигне чрез първоначално ограничаване достъпа на младежта до идеите му, като в уроците по история се споменават предимно биографични данни, без да се засягат идеите, които е изповядвал. Да се наблегне на несъществени въпроси, като този за предателството му или къде е погребан, а писмата му да не се споменават въобще, нито цитати от тях. Необходимо е и повече да не се преиздават тефтерчето и писмата му, а тези, които вече се намират в гражданите, да се изземат под благовиден претекст. Добре е, ако сред обществото посредством видни съвременни общественици, като споменатия по-горе Андрей Райчев, се наложи мнението, че Левски всъщност е един разрушителен елемент, действал нелегално и незаконно в рамките на Европейска Турция, част от независимата Османска империя.

Смятаме, че без Левски и неговите идеи българите ще успеят по-бързо да приемат водещите световни демократични ценности  и да станат една неделима част от съвременното европейско и световно демократично общество.”