Нашите противници твърдят, че партиите са единствения инструмент за реализирането на демокрацията и че ние с нашата инициатива се явяваме борци срещу демокрацията. В изложението по-долу, ще се опитам да ги опровергая.

Първо те твърдят, че партиите са единственият начин да се реализира и съществува демокрацията. Както правилно отбелязват наименованието партия носи корена си от английското „part“ – част, тоест чрез партиите се постига разделение на обществото. Да си припомним древната римска максима „Divide et impera – Разделяй и владей.“ Партийте постигат точно това – разделят народа на части и по този начин политиците по-лесно го управляват.

В следващия момент г-н Грънчаров, който е един от най-яростните ни противници странно заявява: „моето разбиране е следното: има млади, честни и качествени хора във всяка – повтарям: във всяка! – партия.“ Следователно от неговото твърдение следва, че във всяка партия можем да намерим хора, които да са честни и качествени, което предполага, че те имат обща цел, а именно добруването на народа. След като обаче, те имат обща цел, то тяхното разделяне в партии е меко казано странно. Дори и над парламента на нашата държава пише „Съединението прави силата“ – което също влиза в противоречие с грозните сцени които наблюдаваме вътре.

И така според интересната логика на г-н Грънчаров, която умело се поддържа и от политиците, то първото условие за да имаме демокрация е да имаме партиии – тоест народа да е разделен. След това на нас ни се дава правото да гласуваме за тях, а те от своя страна за да осъществят желанията на народа трябва или да работят заедно, или което по-често правят, се оправдават една с друга като пречка да осъществят целите и обещанията си. Интересно, че целите на всяка една партия е да събере колкото се може по-голяма част от гласовете на народа, ако може всичките и по този начин се явяват едни борци срещу демокрацията, защото ако всички изберат само една партия, това автоматично би унищожило другите партии. Тоест намираме противоречие в самата същност и действия на партиите като явление на демокрацията. Излиза ,че те се борят да унищожат същността на демокрацията- съществуването на своите опоненти.

Мисля, че гореизложеното е достатъчно за да повдигне завесата върху целта на съществуването на партиите. Чрез различните партии и проповядвани идеологии, политиците разделят народа и след това го карат да им плаща, за да търсят начин да се обединят в името на някакви общи цели.

Чрез партиите ние сме затрупани с множество различни идеологиии, които служат да разделят хората и да ги отдалечат от основата върху която съвсем естествено всички хора са обединени. Кои са основните ценности, обединяващи хората – семейството, приятелите, здравето, учението, свободата, заклеймяването на престъпността. Надали има човек, който да се бори срещу постигането на хармония между гореизброените неща. Защо тогава трябва да сме разделени в партии, за да постигнем общи цели. Как точно партиите стават гарант за постигането им, като всъщност те способстват за създаването на една постоянна борба и разделение между хората. И отново ще попитам – Защо не се използва инструмента референдум, така наречената пряка демокрация. Явно на някого му е по-изгодно, да сме разделени, а не обединени за да можем да бъдем по-лесно манипулирани и управлявани. Ако партиите изчезнат, как ще се изхранва политическата класа, че тя ще бъде принудена да работи, да създава продукти, култура, знания ит.н. Нещо което е непосилно за нея. Тогава може наистина да им се наложи да сеят картофи за да се изхранват.

Advertisements