Доста хора искат да изразят протеста си срещу политическата класа и начина по който ни упрпавляват през годините на прехода. Въпреки това обаче, благодарение на насадения в хората страх, че ако не гласуват ДПС съответно турците ще вземат властта, много от тях се притесняват да гласуват така, както ние агитираме. Този страх е много удобен за политиците, тъй като принуждава хората волю-неволю да гласуват за тях, без значение дали ги харесват и дали им вярват. За съжаление наблюдава се тенденцията, че все повече хора гласуват подтиквани именно от този страх, а не въз основа на споделена идеология или подкрепяйки някава ясна и последователна политическа програма на определена политическа сила. Част от тези хора зададоха въпроса, дали могат да се присъединят към инициативата като заедно с бюлетината пуснат и писмото? Ако това е тяхното решение, то пак е по-добро от нищо, но силно се съмнявам, че ще има искания от нас ефект. Въпреки това нека го направят така както те го чувстват. Дори и изразен по този начин протеста им е една стъпка в правилната посока и ще спомогне макар и с малко политиците да получат предупреждение, че не могат още дълго да ни управляват по досегашния меко казано нелеп начин.