За първи път в най-новата българска история българските политици се обединиха и застанаха заедно срещу опит за външно посегателство и намеса във вътрешните работи на българската държава. Този небивал изблик на единомислие беше предизвикан от долната и провокативна директива на Европейската комисия, която поиска от българския парламент да приеме постановление за прекратяване плащането държавни субсидии на политическите партии. В директивата ясно се казва, че в момент на световна финансова и икономическа криза натоварването на държавните бюджети с изплащането субсидии на политически партии е излишен лукс, който трябва да бъде премахнат

Според  членовете на европейската комисия, всяка достатъчно мощна политическа сила би трябвало да може да набира средства за издръжката си изцяло от членски внос. Според логиката на комисията, така най-ясно ще се вижда коя партия реално е привлякла необходимата за съществуването си членска маса от поддръжници и съидейници. „Ако даден човек изповядва дадена идея, която е основополагаща за дадената политическа сила и е решил заедно с други хора споделящи същата идея да работи за нейното осъществяване, то би трябвало те сами да са готови да плащат за съществуването и нуждите на собствената си партия заела се с реализирането на собствените им идеи.“ В Еврокомисията смятат още, че субсидирането на партииите от държавата може да бъде изкривено и манипулирано, още повече в страна като България славеща се с едно от най-високите нива на корупция и сливане на политиката с престъпността, което да доведе до незаслужени приходи в касите на определени политически сили за сметка на други. „Нека да оставим съществуването на партиите в ръцете на техните поддръжници, а не на плещите на всички граждани задължени до този момент да гарантират съществуването им с част от своите данъци, независимо дали искат или не.“- се казва още в директивата.

Реакцията на българските политици беше мигновенна. Веднага беше свикано извънредно заседание на Парламента на което директивата беше единодушно отхвърлена и окачественна като зловредна намеса в българския политически живот. Според българските парламентаристи, едно такова искане  е насочено не само срещу отделните партии, но и срещу съществуването на демокрацията като явление в българския политически живот. „Тази директива е опит за унищожаване на самата идея за демокрация, тя е насочена срещу постиженията на поколения български политици и бъдещето на техните деца, роднини и приятели – заявиха депутатите. – Ние сме готови да стигнем до край в защитата на политичческата свобода и дори да се откажем от членството си в Евросъюза, ако той не оттегли това свое искане. България винаги е била, е и ще бъде остров на демокрацията във или извън обединена Европа. Ние сме поставили интересите на българският народ над Европейските интереси и няма да позволим най-голямото постижение на прехода да бъде погубено от едно недомислие. Ние изразяваме нашата надежда, че това е просто едно недоразумение, което бързо ще бъде поравено.“