Българските политици се похвалиха с резултатите от последното преброяване. Според тях тези резултати са едно ясно доказателство за правилната и резултатна  политика водена от правителствата на прехода и за победата на демокрацията, толерантността и здравият разум. . „Както се вижда от резултатие – пише в изявление към нацията прието от народното събрание – България процъфтява. За годините на прехода българите са нарастнали от близо девет милиона на цели 15 милиона. Наблюдава се масово завръщане на българи от чужбина избягали от страната по време на комунистическата диктатура, както и на потомци на българи емигрирали на запад преди Освобождението. Особенно показателено в този смисъл е желанието за придобиване на българско гражданство от новият президент на Бразилия – Дилма Русев. Благодарение на ясната и целенасочена политика на българските парламентаристи, България е водеща страна в политиката на интеграция на ромите и единствената в която проблеми с ромската общност не съществуват. Българските роми са най-образованите в Европа и най-желани като работна ръка в целия Европейски съюз. България е на първо място по доходи на глава от населението. България е единствената страна без пустеещи земи и основен износител на селскостопанска продукция за страните от Европейския съюз. България е най-равномерно населената страна в Европа и с най-голям дял на селското население. България е най-младата нация в Европа, средната възраст на гражданите и е 32 години. Почти няма семейство с по-малко от три деца и всичко това благодарение далновидната политика за подмомагане на младите семейства. България е водеща държава в сферата на образованието – 90% от населението и има магистърска степен, а останалите десет са от доктор нагоре. Българите са най-щастливата нация, защото за тях няма разлика кой ще ги упрпавлява  и леви и десни сме истински българи.“

Advertisements