Триста души членове на Великата МРО са приети в болница с тежки и средни телесни повреди след поредното си патриотично шествие срещу настъпващите в България секти. След успеха срещу изродите от „Свидетели на Йехова“, стожерите на българщината и правоверни стълбове на православието, най-големите българи в България – ВМРО, решили да продължат своята успешна битка за изчистване на българските земи от проповедници на каквато и да е форма на спасение, било то духовно, задгробно или физическо. Следващата цел на членовете на ВМРО, обединени под мотото „По-добре силен и прост, отколкото само прост“ бил новопостроен будистки храм в подножието на Странджа. Организирани със специални автобуси, те се изсипали пеейки революционни песни на площадката пред храма и гордо развявайки знамената си, осветени от предишната славна победа, се понесли с викове „Ура“ и „Да живей България“ срещу новият си смъртен враг. За зла тяхна и на цяла България участ обаче, точно за откриването на будисткия храм били пристигнали група монаси от манастира Шао-Лин. Каква била изненадата на войводите, когато вместо безобидните будистки монаси срещу тях се изправили майстори на древните бойни изкуства. Лгенди се носят за безславната битка разиграла се през този злополучен за историята на българските революционни движения ден. Знамената носени гордо от патриотите били забодени в определени анатомични точки, които природата била предназначила за съсвсем друга цел и никога не би предположила, че ще бъдат използвани като знаменосен уред. Българските патриоте, обърнали на бяг, кой през когото и откъдето свари. Смрад се разнесла из долината, заради анатомичните разстройства следствие на страха обзел страховитата до преди малко орда патриоти. Голяма част от тях, сами се изпотъпкали в бягството си, други стъпвайки в лайната на бягащите преди тях се подхлъзвали и падали един връз друг. Шаолинските монаси получили остри пристъпи на смях, при вида на така бързо преобразилата се тълпа и дори успели да заснемат с личните си камери хаоса от отстъплението на Великата МРО.