Българският парламент съвместно с държавната администрация и правителството излязоха със следната декларация към българският народ:

„Ние управляващите смятаме, че в името на общественият интерес и просперитета на Българската държава е необходимо да узаконим доходите придобити от престъпна дейност и да им предоставим възможност да се влеят в сивата икономика за да се наредим сред белите държави в Европейската общност. От изключителна необходимост и в интерес на обществото е да се ускори процеса по измиране на пенсионерите и социално слабите за да не тежат на бюджета и на плещите на работещите. От изключителен обществен интерес е работещите да работят, докато умрат, а не да се стремят да се пенсионират. В името на обществения интерес е трудещите се да работят за възможно най-ниското заплащане поддържащо техните най-необходими жизнени функции, за да се увеличи печалбата на бизнеса, а от там и инвестициите в яхти, хотели, скъпи автомобили и луксозни имения. В интерес на обществото е създаването на по-малко деца и преориентирането на грижите полагани за тях към полагане на грижи за бездомните кучета, което ще реши проблема с недостига на места в детските градини и оставените на произвола на съдбата улични кученца.

От изключителна важност за обществото е българите да работят повече и да мислят единствено и само за работата си, да сънуват работата си, да си търсят допълнителна работа, да живеят за да работят. От стратегическо значение за обществото е тези които не искат да следват нашата политика в интерес на обществото, да емигрират и никога повече да не се завръщат в България. В интерес на обществото е да се възвърне религиозната вяра и да се подчини образованието на религията за да се премахнат вредните за спокойствието на обществото изблици на мислене водещи до изблици на недоволство сред подрастващото поколение. В интерес на обществото е да се забранят всякакви начинания за въвеждане на електронни услуги в сферата на държавната администрация, защото това ще увеличи неимоверно безработицата в обществото. В интерес на обществото е безработните да бъдат поощрявани да се самоубиват, като им се отнемат и имуществата придобити докато са работели, но на които вече не могат да плащат данъците което ще доведе до свежи постъпления в бюджета и ще намали разходите за социално подпомагане. В интерес на обществото е тези безработни  които не искат да се самоубиват да напуснат страната. 

В интерес на обществото е образоваността на населението да бъде сведена до праисторически равнища, което ще го направи неподатливо на вредни чужди културни влияния и неподвластно на външни манипулирани изследвания за условията на живот на обществото в нашата държава в сравнение с тези на другите общества. В интерес на обществото е изтръгването на обществото от оковите на интернет общуването и закотвянето му пред телевизионният екран, откъдето то най-добре ще се информира какво е полезно за обществото и какво сме направили Ние в полза на обществото.“