Огромна е нашата болка, че ние политиците на прехода оставаме неразбрани от обществото относно нашите усилия да възродим България и да я доведем до един нов златен век. Тук ще се опитаме да изложим пространно и аргументирано нашите виждания за пътя по който водим българската нация вече 20 години. Основният проблем за държавата ни е намаляването на българите като етнос, това е един неоспорим факт. Освен, че намаляваме, ние българите и застаряваме, нацията ни умира. По нашите земи, циганите увеличават заплашително броя си и скоро ще бъдат преобладаващата етническа група – друг факт който ни обвиняват, че пренебрегваме. Както виждате обаче, ние политиците на прехода си имаме много ясна представа за опасната ситуация, с факта, че сме изправени на ръба на трета може би най-страшна национална катастрофа. Най-честия въпрос който чуваме е – Какво правим за да предотвратим този ужасяващ сценарий за българската нация и държава? Ето сега ще отговорим:

Пътят на спасението на българският етнос и запазване духа на българската държава минава през тоталното и целенасочено обедняване и изпростяване на нацията. Там е нашето спасение, спасението на българският род и народ. Ние отделихме много време за изучаване на причините и предпоставките които правят от циганското население, такава заплаха за етническия облик на Велика България. Задавали ли сте си въпроса, защо при тях няма демографска криза, защо те въпреки мизерните си условия на живот, въпреки липсата на образование и интелигенция се множат като скакалци? Отговора на този въпрос се крие във внимателното прочитане на самият въпрос. Те се множат именно защото нямат образование, нямат доходи, нямат духовна култура, единственото достъпно им удоволствие е сексуалното. Те нямат друга радост от живота, освен съешаването. За да потвърдим тези наши заключения, ние българските политици направихме изследвания на демографските параметри сред най-бедните държави на света и установихме, че навсякъде където цари бедност, безпросветност и липсва културен живот има демографски бум.

В резултат на тези наши наблюдения, ние българските политици, взехме тежкото решение, че трябва да върнем българите към сътоянието на обществото, такова каквото е било в тъмните векове на средновековието в името на оцеляването на етническия характер на Българската държава. Три са основните цели които си поставихме и които трябваше да изпълним за да спасим от изчезване българският род и народ:

1. Да унищожим образованието и науката.

2. Да унищожим културата и интелигенцията.

3. Да доведем българите до състояние на крайна бедност и мизерия.

Знаехме, че постигнем ли горните цели България ще бъде спасена. Българите ще се наредят сред народите, чието единствено удоволствие ще бъде сексуалното. Демографската криза ще се превърне в демографски бум и България ще се възроди като феникс от пепелта. За съжаление, нашите усилия оставаха неразбрани от голяма част от българското общество. Те протестираха срещу обедняването и изпростяването на нацията, което ние се опитвахме да постигнем. Голяма част от тях, предателите на българският народ – емигрираха, уплашени от жертвата която трябваше да направят в името на спасението на собствената си родина и така допълнително утежниха нашата задача. Но ние, не се предавахме. Започнахме паралелна акция за просвещаване на циганите, нарекохме ги роми и се опитахме да им отворим очите за изкушенията, възможностите и културата на модерния свят, като се надявахме те да се превърнат в една съвременна просветена застаряваща етническа група и така осигурявайки им по-добър живот да ги унищожим като етнос.

Ние положихме и ще продължаваме да полагаме всички усилия в името на бъдещето на Българската държава и запазването на етническият и облик. Обещаваме България да се нареди редом до държави като Китай и Индия по брой на населението и призоваваме останалите в България истински българи да не се предават и да съдействат на нашите усилия за едно ново етническо Българско възраждане. Бедни, прости, но многобройни – това е нашето спасение! Това е бъдещето на България! Ебете се и успех!