download

Потресаващи разкрития за ситуацията в Гърция сподели водещата репортерка на БТВ, Миролюба в прякото си включване от Атина, въпреки риска за живота и физическата си цялост. Поради важността и актуалността, а и поради уникалността на репортажа, ще си позволя да вляза в ролята на разказвач и да опиша в подробности, както мъдростите леещи се от устата на Миролюба, така и действията и, довели до този потресающ продукт на българската журналистика. И така разказа започва сега:

Всичко се случи благодарение на няколко банки, които искаха да направят българският народ съпричастен на проблемите им създадени от Световната финансова криза, като им отворят очите за заплахата, която гръцкият народ представлява за крехката стабилност на финансовата система в световен мащаб и препятствията които те поставят пред изграждането на новият демократичен модел на послушанието. И така, тези институционални борци за свобода на лихвите, отделиха част от своите оскъдни средства и ги предоставиха на БТВ с молба да изпратят в Гърция свой водещ репортер, който да отрази правилно събитията и да даде нужната насока на мислене на целокупния български народ.

Абсолютно логично избора падна върху Миролюба и тя пое тежкият финансов кръст на възложената и кауза. Още с пристигането си в гръцката столица, тя остана поразена от мащабността на анархията обзела страната и осъзна, че ще и трябва истинско чудо за да успее да отрази случващото се от всички гледни точки. На прага на отчаянието и изправена пред възможността да изпадне в депресия, тя потърси спасение и помощ в един от многобройните православни храмове в града и го намери в лицето на отец Лефтерис. Изповядвайки пред него обзелото я чувство на безпомощност пред мащабността на възложената и задача, и молейки се за чудо, което да и помогне да се справи, тя предизвика у отеца върховно състрадание. Той простря разтворената си десница над главата на Миролюба и се помоли на Бога да строи чудо и да подкрепи това крехко свое създание в богоугодната му мисия в защита на Банките и свободата на лихвите.

И Бог чу молитвите им и стори чудо, което не се бе случвало от времето на Моисей, когато раздели морето и направи път на преследваните. Пред невярващите очи на отеца, физическата и душевна същност на Миролюба, под давлението на Бога, започнаха процес на просто деление. И раздели се тя на двете си съставни части – мъжка и женска, като мъжката се назова Миро, а женската Люба. И рече Бог чрез устата на своя служител, че когато репортажа приключи, за да възвърнат първоначалната си цялост Миро и Люба ще трябва да се съвкуплят, и че това не само ще възвърне цялостната същност на Миролюба, но и ще се случи така, щото тя ще бъде трудна и ще роди плод нов месия, който трябва да кръсти Лефтерис, по името на свещеника, и който ще доведе нов демократичен строй на Земята.

Но дотогава имаше много време, а пред новата двуединна същност на Миролюба все още стоеше задачата да отразят буйствата на гръцкият народ от всички гледни точки. И решиха, Миро и Люба единодушно, че Миро ще отразява от страната на протестиращите, а Люба от страната на защитниците на финансовата стабилност. И се прегърнаха и се целунаха и се разделиха прочувствено с частта от себе си, и се заеха с изпълнението на репортерският си дълг уповавайки се на божията помощ и финансовата подкрепа на банките.

И ето що рапортува Миро в репортажа си из редиците на протестиращите, в стремежа си да направи драгият целокупен зрител не просто апатичен наблюдател, а възмутен от наглостта на гръцкият народ буден български гражданин:

Безумие е обзело гръцкият народ. Навсякъде тълпи от пияни и неблагодарни граждани скандират лозунга „Смърт на лихварите, Свобода на народа!“ Изпили безумно количество узо, те пълнят бутилките със запалителна течност и ги хвърлят по беззащитните полицаи, опитващи се да въдворят някакъв ред, чрез мироопазващите си палки и бутилки със сълзотворен газ. Но този техен самоотвержен устрем е безсилен пред анархията на гневната тълпа и само благодарение на своите каски и щитове, те успяват да съхранят последните остатъци от демокрацията заела се със защитата на финансовите интереси на банковия елит по целия свят. Десетки беззащитни банкови учереждения и  изоставени на произвола на съдбата търговски центрове, паднаха жертва в неравната борба между консуматорската идея и обезумялото от недостиг на средства да консумира общество, и бидоха изпепелени.

Аз първи – крещеше Миро по микрофона – аз първи влязох в останките на тази изгоряла банка, за да ви направя съпричастни на тази трагедия на банкнотите. Незнайно колко банкноти са пострадали при този вандалски акт. Ето тука вие първи виждате останки от изгорелите банкноти и парчетата от счупената бутилка узо, използвана за направата на все по-популярният сред гръцките вагабонти, коктейл Молотов. Тука доскоро са работили мирни служители на финансовият сектор, а сега те ще останат без работа и без препитание, без средства да изхранват челядта си.

Гърците отказват да работят за жълти стотинки и са решили да попречат на всеки който е съгласен да работи за без пари, единствено в името на финансовата стабилност, да упражнява своя труд. Ние всички знаем как доскоро същият този гръцки народ, човек по човек се редеше пред клоновете на германски и френски банки, да си купува подводници, танкове, самолети и други насъщни потребителски стоки, а сега когато дойде време да ги плаща роптае, че цената била висока.

Ето това е гръцкият народ в момента, народ възползвал се от добротата на банките, от тяхното кредитно милосърдие, а сега отказващ да изработи олихвените му кредити, защото нямало да му остане свободно време да живее. Безкрайна е тяхната наглост, не стига, че са използвали част от парите не по предназначение, а за различни социални придобивки, за които другите отрудени народи не са и сънували, като 13 и 14 заплата, че са се радвали на живота – нещо недопустимо в съвременният свят, но сега отказват да работят безплатно близките 500 години за да изплатят незаслуженото си щастие.“

В този момент на усилен журналистически труд и репортерска самоотверженост, пиян гръцки лумпен се приближи до Миро и му задърпа микрофона в желание да се изкаже.

– Не – крещеше Миро, борейки се отчаяно за оръдието на своята трудова дейност – не може да ми отнемате микрофона за да давате гласност на своите анархистични възгледи. Това е пряко предаване, всичко е предварително уточнено, а това което може и трябва да се каже е написано на ето този лист, който държа в ръката си. – Но листа му бе отнет и безмилостно запален, като в крайна сметка и микрофона се оказа в лапите на представителя на лумпенизираната тълпа. Тука трябва да предупредя читателя, че словоблудството, което изля въпросният лумпен е в разрез с всякакви официални представи за същността на случващото се и би могло да замъгли здравият разсъдък с който е известен българският телезрител, да изскубне неговото душевно спокойствие и да го запокити из водовъртежите на оскотялата гръцка душевност. Затова аз като разказвач, съм длъжен да ви забраня да четете написаното по-долу, но ще го напиша за да не ме обвинят разни псевдо-демократи, че нарушавам свободата на словото:

Братя и сестри – обърна се към всички които го чуваха и виждаха в този момент, хвърлящият до преди малко камъни и бутилки със запалителна течност върху беззащитните органи на реда защитаващи устоите на финансовата демокрация и консуматорското общество, атински лумпен “ – Дошло е време да се опълчим на финансовите поробители, прострели пипалата си във всяка точка на света. Вече три години гръцкият народ води битка за своята свобода и право на достоен живот. Млади и стари, мъже и жени, здрави и болни, всички ние сме на улицата за да защитаваме страната и съгражданите си от опита да бъдем превърнати в послушни роби на световните финансови структури. Ние знаем тяхната цел, тя не е просто да поробят нас, но и поколенията след нас. Те искат не просто да вземат всичко което притежаваме, те искат да ни отнемат бъдещето и да диктуват правилата по които ще живеят бъдните поколения.

Ние знаем, че в тази борба те използват всякакви инструментариуми на финансовата политика, маскирайки ги като законови актове, че купуват медии и промиват мозъците на хората по целия свят, за да не могат те да прозрат какво се случва с гръцкият народ, какво очаква и самите тях. Те внушават, че видите ли гърците не работели, че ако работели то за труда им се е плащало твърде много, че именно начина им на живот е причината за сегашните им нещастия. По тяхната логика излиза, че всеки който желае да живее човешки, да се радва на живота, да се наслаждава на свободното си време , да се отдава на размисъл и съзерцание е мерзавец. Те втълпяват, че човека е човек когато работи, но не и когато мисли. Те желаят да ви превърнат от разумно същество в служещо на системата безропотно винтче. 

Наистина ли вярвате, че всички гръцки граждани са виновни за натрупването на този огромен неизплатим дълг, че всички те са участвали във вземането на решенията довели до това тежко положение? Нима не виждате, че по-голямата част от този дълг е натрупан от лихви и чрез спекулативни инструменти, че за да го изплащаме ни заробват с нови дългове и желаят да отнемат властта ни над прекрасната ни родина?

Защо в името на финансовата стабилност на банките, трябва ние да понасяме последиците от техните недомислени решения, по отпускането на тези заеми? Не е ли всичко това било една целенасочена политика за подчинението и ограбването на цяла една нация и нейното бъдеще? Кажете защо корпорациите, банките и разни други бизнес предприятия да могат да фалират, а отделният човек, дори когато са му отнели всичко което притежава е задължен да изплаща остатъка от дълга си със собственото си бъдеще и бъдещето на децата си? Защо няма закон за фалита на физическото лице? Защо държавата, която е обществено образование, служи на различни бизнес структури и дава милиарди за тяхното подпомагане и спасение, а отделният човек и обществото превръща в роби служещи единствено да крепят с труда си тази порочна практика? Как така е незаконно и пагубно да помагаш на народа, но не и на банките? Защо да е наложително да намаляш заплащането на труда на хората, но не и печалбите на банкерите? Защо да е задължително държавата да регулира доходите на гражданите, данъците които плащат, но да не може да стори същото относно лихвите на банките? 

Защо банките имат правото да определят едностранно и непрозрачно лихвите по кредитите с които ни заробват, и да ги вдигат когато си поискат, без да е нужно да дават каквито и да е обяснения на клиентите си, единствено в името на собственото си оцеляване, а отделният човек да е длъжен да се съобразява с тези решения правещи невъзможно неговото собствено оцеляване? Кое е по-важно да оцелее, човечеството или лихварите?

Нека ви кажа каква е целта. Целта не е да си върнете кредитите, целта е да бъдете поробени. Вашето поробване е започнало още в мига в който сте повярвали, че парите са определящи за всичко случващо се в света. Именно вашата вяра е довела до тяхното водещо значение в съвременният свят. Как стана така, че с помощта на едни красиво изрисувани хартийки, вие се превърнахте в роби и продадохте бъдещето си? Защо да не можете самите вие да направите такива хартийки и да ги използвате по същия начин, по който ги използват лихварите? Ако направите това, което правят лихварите вие ще бъдете хвърлен в затвора, защо тогава те не са там?

Лихварите така са направили своята система, че веднъж влезли в нея вие сте обречени да им служите до смърт и до гроб. Направена е така, че обричате на робство и децата си. Единственият начин да се отървете от дълговете си е не просто да ви вземат всичко, не това не е достатъчно; не само да ви отнемат бъдещето и това не стига, не дори и да заробят децата ви и това им е малко – те желаят вашата смърт и смъртта на децата ви, на всичките ви роднини. Само така ще можете да се отървете от дълговете си. Вие вече не сте им необходими, станахте излишни – пречка пред тяхното охолство и спокоен живот. Затова те целят да ви накарат да намразите живота и да се откажете да създавате поколение.

Как се случи така, че в епохата на най-бурното развитие на науката и техниката, когато физическият човешки труд става все по-малко необходим, когато машините са на път да изместят човека от всяка една дейност свързана с физическо усилие, когато има излишък от хранителни продукти и всякакви битови стоки, как се случи така, че именно в този век на прогреса, голяма част от човечеството се оказа излишна, превърна се в тежест на системата? Как се случи така, че именно когато светът е залят от множество стоки, достъпът до основни социални блага и удовлетворяването на елементарни битови нужди бе ограничено? Как се случи така, че развитието на човечеството в един момент стана причина за неговата бедност? И наистина ли това е причината?

Не са ли в основата на бедността банките, финансите и спекулативните техники на тази нищо не произвеждаща сфера? Как стана възможно тази сфера на услугите да се превърне в определяща за благото на човечеството? Как се получи така, че тези които държат парите, управляват ги и манипулират ловко тяхната стойност, как се получи така, че те станаха собственици на вашият живот? Как стана така, че парите, този инструмент чиято идея бе да служи на човека, се превърнаха в негов господар? Как се стигна до там, че лихварите определят, кой ще живее в охолство и кой в мизерия, кой ще живее и кой ще умре? Как се стигна до там, че да притежаваш хартийки се оказа по-ценно от това да притежаваш знания?

Отговорът е в нас. Кризата е в нас и ние сме във кризата. Ние позволихме ценностната ни система да бъде сведена до желанието да притежаваме изрисувани хартийки. Ние заменихме необходимостта от знания и умения с взимането на кредити. Ние заменихме мисленето с вярата в изрисуваните хартийки наречени пари. Сега трябва да си върнем властта над парите, над тяхната стойност и начин на употреба. Това е битката, която водим в Гърция, която гръцкият народ е повел и от която не смятаме да се отказваме. Или ние или лихварите. Ако искате да ни подкрепите в нашата борба, то вие сте наши братя, ако не то сте обречени да споделите съдбата на българите. Вие решавате – Смърт на лихварите, Свобода на народа!“

В този момент, законността бе въдворена, чрез палката на един полицай, който самоотвержено, демократично и напълно в унисон със закона, сцепи главата на самозабравилият се лумпен и върна микрофона в ръцете на ошашавеният Миро. Но да не забравяме, че това бе само едната гледна точка и да проследим действията на Люба, която се бе добрала до острова на стабилността и демокрацията – сградата на атинският парламент, където множество европейски технократи и гръцки политици, полагаха неимоверни усилия да спасят Гърция от гръцкият народ и да въдворят демокрацията такава каквато би трябвало да бъде според лихварският европейски елит, като за светъл пример ползваха демократична България. Та нашата Люба успя първа да се добере до един от водещите европейски технократи и да му тикне в любезно в лицето своя микрофон, за да може той да сподели с уважаемия български телезрител, огромните усилия които цялата лихварска пасмина полага за укротяването на опърничавите гърци и налагането на демократичната финансова система:

“ – Драги телевизионни зрители – патетично поде технократа лихвар – Огромни са изпитанията на които е подложен целият финансов демократичен свят от страна на мързеливите гърци. Техните усилия са насочени срещу беззащитните банки и финансови институции, не само в Европа но и по целия свят. Те са решили, че могат да живеят и да се трудят по правила различни от тези в останалият демократичен свят, правила различни от тези които ние сме наложили и които управляващите на държавите в целия свят демократично са приели и законово въвели. Затова ние сме се събрали тук и апелираме към целият свят да дойде и да освободи Гърция от гръцкият народ. Да освободи банките, да освободи нашите печалби, да гарантира нашите интереси и налагането на нашата ценностна система. Тези които желаят да живеят на кредит, да задлъжняват и да предават дълговете си от поколение на поколение, те са добре дошли в нашият свят, останалите са излишни и опасни. Те трябва да бъдат укротени, озъптени, а ако се наложи и унищожени. В нашия добре подреден свят няма място за хора с различно от нашето мислене, за хора с различна ценностна система. Нека на всички стане ясно, че демокрацията се подчинява на парите, а не парите на демокрацията. Искам да благодаря от тази висока трибуна на българският народ, който дава ярък пример на цялата европейска общественост, как трябва да се приемат покачването на цените, понижаването на стандарта на живот и крайната бедност. Как със спокойствие, безропотност, примирение и чест тези които се чувстват излишни трябва да си отидат от този свят и да се откажат да създават поколение. Българите са първата нация, която е осъзнала, че борбата за по-добър живот само удължава агонията и са предпочели кротко да изчезнат от картата на света. Благодарим ви българи, ние ще запишем със златни букви вашите имена в нашите лихварски тефтери!“

След това прочувствено слово, прекият репортаж прекъсна. Миро и Люба се съвкупиха образувайки наново Миролюба и сега остава само да чакаме тя да ни дари с обещаният ни Спасител.