Във връзка с отпътуването си от България посланикът на САЩ Джеймс Уорлик разпространи прощално обръщение към българския, народ, в което му благодари за гостоприемството и трезвите политически решения, подкрепящи общите интереси на двете страни. Препубликуваме обръщението изцяло:

“Драги български приятели,

Днес, когато моят мандат като посланик във вашата прекрасна държава изтича, аз искам да поднеса моите благодарности за оказаното ми гостоприемство, както и благодарностите на целия държавен департамент и лично на държавният секретар г-жа Клинтън за трезвите политически решения от страна на българското правителство, на които станахме свидетели през последните седмици, и които подкрепяхме, подкрепяме и ще подкрепяме активно и в бъдеще.

На първо място, разбира се, искам да изразя своето възхищение от решението да се противопоставите на руските интереси и да прекратите осъществяването на проекта „Белене”. Всички знаем колко опасен е той – не само от геополитическа гледна точка, но и на фона на случилото се във Фукушима. Вашите политици осъзнаха опасността от цунами по река Дунав, което може да възникне при едно евентуално земетресение. Още повече, че Дунав е река, която съперничи по площ на Атлантическия и Тихия океан взети заедно.  Не бива да забравяме и метеоритната опасност, която за съжаление малко страни вземат предвид при строежа на такива опасни съоръжения. Разбира се, България е уникална в това отношение, тъй като е научно доказано, че 95% от метеоритите, достигащи земната повърхност, падат на ваша територия, което всеки нормален човек може да установи като преброи дупките по пътищата ви.

Знайно е, че и редица други страни се отказаха от своите ядрени мощности, като Франция, Русия, съседната ви Турция, Индия и т.н., и дори ние в момента обсъждаме варианта да спрем ядрените си централи и въобще да прекратим каквито и да е изследвания в посока развитие на атомната енергетика, което ще ни помогне да намалим значително разходите си по бюджета, а от там – и дълга си. Всеки знае, че една ядрена централа е небивало бреме за която и да е държава и че електричеството, получавано от нея, е неимоверно скъпо и не е по джоба на обикновените граждани. Освен това, за да развивате атомна енергетика, на вас ви е необходимо качествено образование, с което за съжаление не можете да се похвалите, а авариите в атомните централи по света са най-често плод на човешка грешка, което при ниската квалификация на вашите кадри е почти сигурна заплаха за нормалната работа на един подобен обект.

Да не забравяме и факта, че по света всеки ден гърми по една ядрена централа и нищо не може да гарантира, че утре няма да гръмне и вашата, затова ви призовавам в най-скоро време да затворите и Козлодуй. Аз подкрепям думите на вашият президент относно методите за компенсиране недостига на енергия от спирането на атомните ви проекти чрез саниране и енергийна ефективност и вярвам, както се изрази той, че вие можете да наблегнете на възобновяемите източници на енергия, като си поставите соларни клетки на терасите и ги захранвате с блясъка в очите си, както и ветрогенератори,  които да захранвате с вятъра в главите ви.

Горд съм да обявя пред вас, че ние ще инвестираме огромни средства във развитието на вашата енергетика. Договорихме откриването на най-голямата фабрика в Европа за производство на свещи, която ще се изгради от Дженерал Електрик на ваша територия, а именно в Северозападнала България и ще даде хляб и светлина не само на вас, но и на цяла Европа, а защо не и на Азия. Обсъдихме и варианта българите сами да си отглеждат гориво, като преминат изцяло на отопление с дърва и на всеки гражданин бъдат дадени пет декара, които той да засади с бързорастящи видове дървета, които в момента разработваме съвместно с Монсанто. По този начин не само България като държава, но всеки отделен гражданин ще бъде независим относно енергийните си нужди и ще служите за пример на целия свят.

Докато тези проекти, обаче, бъдат осъществени, ние ви уверяваме, че ще ви подпомогнем, като започнем сондиране и добив на шистов газ  в Южна Добруджа. Радостен съм да ви уведомя, че след последното скърцане със зъби на вашето правителство то дойде на себе си и в момента работи усилено по отмяната на глупавия мораториум, който наложи, и който – всички знаем – бе едно ужасно недоразумение. На всички интелигентни български граждани, които се осведомяват единствено и само чрез водещите медии – телевизии и вестници, а не от пълните с манипулации и заблуди интернет и прилежащите му социални мрежи, – е ясно, че добивът на шистов газ по метода фракинг е изключително, 100%-ово, екологично чист.

Не само това – този добив спомага за развитие на био-земеделието, именно защото неговите странични ефекти са изключително благоприятни за почвата и водата. Благодарение на чистите смеси, използвани при сондирането, почвата и водата се обогатяват допълнително с естествени минерали и други елементи, които правят почвата особено плодородна, а водата подходяща и предпочитана при отглеждането на малки деца. Има и допълнителни икономически ползи за земеделието там, където се добива шистов газ, понеже поради гореспоменатото обогатяване на почвата изкуственото торене става излишно, а продукцията, както казахме, автоматично придобива статута на био-продукт, което ще направи вашите земеделски продукти търсени и добре заплатени на световната аграрна борса.

Що се отнася до здравето, то още веднъж искам да подчертая, че водата която се добива в зоните на фракинга е изключително полезна и с приятен вкус. Тя, както споменах, също е обогатена със всички необходими минерали , а хората които я пият намаляват драстично приема на лекарства и хранителни добавки, именно поради благотворния й ефект. Този ефект и сега можете да наблюдавате при вашите роми, които пият вода със състав почти идентичен на този от зоните на добив на шистов газ. Както виждате, те се славят с плодовитост и дълголетие, които са двете основни последици от приема на тази, бих я нарекъл, “жива вода”.

Разбира се, и по отношение на водата има редица икономически изгоди, които се явяват второстепенни последици от първостепенно значение. Например, вие можете да развиете бизнес с бутилирана вода от зоните на фракинга, която да продавате на световните пазари, изтъквайки нейната животворна сила. И ако досега вашите минерални извори не са успели да се наложат над води като “Perrier”, то сега имате възможността да се наложите като водеща сила на световния воден пазар, особено в контекста на задаващата се световна водна криза.

Не на последно място, искам да благодаря за сътрудничеството на българските политици и граждани по такава важна тема, каквато е налагането на мира и демокрацията с военни средства по целия свят. Българският народ за пореден път се явява стожер на демократичните ценности и мира и е готов да се жертва в името на световния мир и просперитет, както е направил, когато е спрял първо сарацините, а после омаломощил и притъпил османското нашествие в Европа. Само истински борци за демокрация , разбиращи дълбоко в сърцата си същността на думите „свобода”, „ресурси” и „геополитика”, могат абсолютно безкористно, без да отдават и най-малкото значение на финансовото заплащане като стимул, да  рискуват живота си в нашите мисии в Ирак и Афганистан, а надявам се в бъдеще и в Иран. Подкрепата на вашия народ относно водената от нас мирна политика на нагнетяване на напрежението в тази зверска тиранична държава Иран, заробила не един народ през своето съществуване и пускала хиляди атомни бомби над мирното население на съседните й държави, единствено и само за собствено забавление, е особено ценна в този стратегически за налагането на демокрацията момент.

Ние знаем, че българите са готови да се принесат в жертва, само и само да не позволят на Иран да развива вредната ядрена енергетика, от която самите българи с толкова мъки успяха да се откажат, и да не позволят на иранския народ да ползва абсолютно егоистично енергийните ресурси, които има като залежи, и които абсолютно недемократично не желае да споделя с нас като западни партньори, а ни продава по най-долен търгашески начин, целейки собственото си забогатяване.

Накрая имам само едно пожелание към българските граждани и то е свързано със спорния законопроект АСТА. Иска ми се да вярвам, че той ще бъде ратифициран, че българите сами добросъвестно ще се откажат да ползват интернет като източник на манипулирана информация и разпространител на вредни идеи, извън официално водената демократична политика на развитите държави, по налагането на “Новия световен ред”.  Те ще осъзнаят, че за всичко трябва да се плаща и че дори когато мислите за нещо, за което някой друг преди вас е помислил, вие вече му дължите пари и затова е по-добре да спрете да мислите и да оставите мисленето в нашите ръце, и да ползвате интернет единствено като средство за забавление – гледане на сериали, токшоута и порно.”