” Всеки българин има право на достъпно здравеопазване. За да си осигури достъп до здравни услуги, е необходимо да се сдобие с Личен Национален Здравноосигурителен Номер. Получаването на Личен Национален Здравноосигурителен Номер е напълно безплатно. Личният Национален Здравноосигурителен Номер се издава от Националната Здравноосигурителна Телефонна Компания “Райтел”.  –  Из Закона за здравното осигуряване, България, 2030г.

Младото семейство Мунчо и Кратунка Трайкови са главните герои в нашата статия, имаща за цел да представи нагледно на драгите читатели пътя, който трябва да извървят и подробностите, които трябва да знаят, при получаването на новите задължителни лични национални здравноосигурителни номера (ЛНЗОН). По-долу ние ще проследим начина, по който тяхното новородено отроче Пунчо (кръстен на дядо си Пънчо) получава своя напълно безплатен ЛНЗОН. Тук трябва да отбележим, че младото семейство е типичен представител на средностатистическото капиталистическо работническо семейство – Мунчо е два пъти носител на званието “Герой на капиталистическия труд” заради приноса си в забогатяването на двамата си досегашни работодатели, а Кратунка е обявена за “Радетел на българската конкурентоспособност” заради двайстегодишния си трудов стаж на минимална заплата. Семейството разполага с три телевизора (единият от който се отпуска като еднократна помощ при раждането на дете) и едностаен апартамент. Домът им е удостоен със почетния знак “Дом без интернет”,  който се дава на всяко домакинство, успяло да се отърси от пагубното за държавността влияние на тази манипулативна информационна система.

И така, нашите главни герои, изпълнени със щастие от успешното раждане на сина им, бързат да изпълнят родителските си задължения и да получат ЛНЗОН на своето дете. Те пристъпват гордо през вратата на националната здравноосигурителна телефонна компания “Райтел”, чийто девиз “Прати SMS – спаси човешки живот” ги кара импулсивно да извадят телефоните си и да изпратят кратко съобщение на първия ЛНЗОН, който виждат изписан на информационното табло в преддверието на службата. По стените на коридорите, водещи към гишето за издаване на ЛНЗОН са закачени редица държавни пропагандни материали, имащи за цел да стимулират капиталистическото мислене и да изяснят целите, които трябва да преследва всеки един трудещ се капиталист: ” Пенсионерът – враг на капитала и финансовата стабилност”, “Повишаването на заплатата руши капитализма”, “Помни – китайският народ ни дебне, работи без пари, бъди конкурентен”, “Телевизорът – пръв приятел на човека”, “Живей здравословно, мисли правилно – не ползвай интернет”, “Тегли кредит, грижи се за капитализма”, “Всеки кредит ти помага да осъзнаеш колко е важно да работиш”, ” Без кредит не си човек, не си капиталист”.

Най-накрая нашето отрудено капиталистическо семейство се добра до гишето за издаване на ЛНЗОН и се разположи в нетърпеливо очакване на столовете пред бюрото на държавната служителка Мазна Лисичкова, която беше този ден на смяна. Държавната служителка погледна благосклонно към младото семейство, усмихна се и кимна леко с глава по посока на табелката пред нея –

” Г-жа Мазна Лисичкова
отговорник отдел издаване на ЛНЗОН
ЛНЗОН – 776622,  SMS с текст МАЗНА
12 лв. с ДДС”

Семейство Трайкови се усмихнаха сконфузено на своята недосетливост и отривисто извадиха телефоните си, за да изпратят SMS на ЛНЗОН на г-жа Лисичкова. Секунди след това от GSM-а на служителката се разнесе двукратен приятен звън на камбанки, потвърждавайки, че есемесите са получени.

– Мило семейство – благо проговори служителката, – добре дошли в Националната Здравноосигурителна Телефонна Компания “Райтел”. Тук вие ще получите пълна информация относно здравноосигурителните си права и услуги, които ви се полагат. Моля, кажете какво ви води при нас?

– Роди ни се детенце – развълнувано отговори г-жа Кратунка Трайкова – и желаем да му издадете ЛНЗОН, за да сме спокойни за неговото здраве.

– Веднага, веднага! Честито, да ви е живо и здраво и здравноосигурено. Напоследък все по-малко семейства се решават на подобна смела и отговорна постъпка и именно затова ние въведохме тези нови лични национални здравноосигурителни номера. Кажете ми само ЕГН-то и трите имена на детето, за да активираме първоначалния му ЛНЗОН, който да действа докато ви запознавам с всички условия и услуги, които нашата държавна НЗОТК (национална здравноосигурителна телефонна компания) “Райтел ” ви предоставя.

– Пунчо Мунчев Трайков – гордо отговори бащата, – ЕГН 203007283457.

Г-жа Лисичкова натисна няколко бутона на пулта пред нея.

– Готово, ЛНЗОН на вашият син е 2030072834576843562, SMS с текст ПУНЧО6843562, 2.40 лв. с ДДС. Съветвам ви веднага да изпратите необходимите есемеси, както и да разпространите номера сред вашите роднини и приятели, които вярвам тръпнат в очакване да изпълнят своя дълг и да изразят своята  подкрепа в този труден, отговорен, но и щастлив за вас момент, какъвто е раждането на първа рожба. Знаете, че първите часове за набиране на здравноосигурителни вноски са изключително важни, за да може навреме да бъдат сложени на вашето дете необходимите за здравословния му живот ваксини.

Радост и трепет обзе Мунчо и Кратунка. Измина почти половин час в изпращане на есемеси и разпространение на ЛНЗОН на Пунчо сред роднините и приятелите на семейството. Междувременно държавната служителка бе леко задрямала, но стеснителното прокашляне на младото семейство я извади от блаженството на работния процес и я върна към осъществяването на изключително отговорната й общественополезна дейност.

 – Драги родители – започна служителката, – сега, след като вече вярвам сте се погрижили за набавянето на необходимите здравноосигурителни суми за първите месеци от живота на вашето дете, мога спокойно да ви запозная с всички подробности относно функционирането на новата Национална Здравноосигурителна Телефонна Система (НЗОТС). И така, освен напълно безплатния ЛНЗОН, който вашето дете вече получи, то получава напълно безплатно и личен национален здравноосигурителен телефон, от който може да изпраща есемеси към ЛНЗОН на всеки нуждаещ се. Освен това може и да проверява сумата, събрана на неговия ЛНЗОН, чрез изпращане на есемес с текст “Колко?” или обаждане на кратък номер 150, което е напълно безплатно. Получава безплатно и приемник за националната здравноосигурителна телевизия, където може да следи здравната обстановка в страната.

Поддържането на активен ЛНЗОН до 18 годишна възраст е напълно безплатно, а след това се заплаща месечна такса в размер на 7% от трудовия доход на здравноосигуряваното лице. Всяка година притежателят на ЛНЗОН има право на два едноминутни рекламни клипа за набиране на здравноосигурителни средства и на едно триминутно артистично изпълнение на някоя от известните личности, с които работи нашата НЗОТК – отново със същата цел, – които ще бъдат излъчени по националния здравноосигурителен телевизионен канал в желания от вас часови пояс, стига, разбира се, да няма други заявки за същото време, подадени преди вашата.

С получаването на ЛНЗОН нашата НЗОТК “Райтел” ви осигурява и безплатна Бърза Здравноосигурителна медицинска помощ. При възникване на необходимост от спешна медицинска помощ, на вашето повикване незабавно се отзовава някой от дежурните здравни телевизионни екипи, които пряко по националния телевизионен канал за Бърза помощ излъчват кадри от местопроизшествието, на чийто фон пускаме да върви вашият ЛНЗОН за набиране на здравноосигурителни средства, които да бъдат изразходвани за вашето адекватно лечение. Всички средства, които сте събрали чрез получаване на есемеси на вашия ЛНЗОН, могат да бъдат изразходвани само за здравни цели, като по ваше желание могат да бъдат прехвърлени средства от вашия ЛНЗОН към ЛНЗОН на друг човек, когото посочите, стига личният му НЗОН да е активен. ЛНЗОН се деактивира ако след 18 годишна възраст се съберат три месеца без здравноосигурителни такси. За да го активирате отново, трябва освен да платите пропуснатите такси, да изпратите есемеси на избран от вас друг ЛНЗОН, чиято стойност да е не по-малка от стойността на пропуснатите от вас такси. Както виждате, системата е абсолютно солидарна и зависи изцяло от съпричастността на обществото и способността ви да предизвиквате необходимото състрадание за набиране на средства.

Разбира се, ние ви даваме възможност да повишите събираемостта на здравноосигурителни средства, които да използвате в случай на нужда. Срещу по-висока месечна здравноосигурителна такса за поддържане на вашия ЛНЗОН, вие получавате следните възможности:

– Да намалите цифровото изражение на ЛНЗОН, както и да получите ЛНЗОН по избор.

– Да увеличите стойността на есемеса, който бива изпращан в полза на вашия ЛНЗОН, и да намалите дължината на текста, който трябва да се изпрати.

– Да получите допълнително здравноосигурително телевизионно време по националния здравноосигурителен телевизионен канал, за излъчване на клипове и послания с цел набиране на здравноосигурителни средства.

– Да получите съвети от водещи PR-експерти в областта на здравното осигуряване по изготвянето на рекламните ви клипове и послания за набиране на здравноосигурителни средства.

– Да участвате в популярни здравноосигурителни токшоута и състезания, където чрез съревнование с други нуждаещи се имате възможност да набирате допълнителни здравноосигурителни средства.

– Да ангажирате за вашата здравноосигурителна кампания водещи личности от света на обществения живот – спортисти, артисти, певци и политици, – които да участват във вашите клипове и да апелират за състрадание към вашите здравни нужди.

– Да излъчвате здравноосигурителни клипове за набиране на здравноосигурителни средства по други телевизионни канали, с които работим. Особено атрактивни и успешни са подобни кампании, провеждани по 24-часовите канали за сапунени сериали и порно, които ние предоставяме безплатно на нашите клиенти и където на всеки половин час, за да гледат програмата на съответната телевизия, зрителите трябва да изпратят есемес на някой от ЛНЗОН-а, излъчени в рекламният блок.

Надявам се, че ще останете доволни от услугите които нашата НЗОТК “Райтел” ви предлага. Желаем ви дълъг и здравноосигурен живот.

Подкрепете блога:

chergar1b01index

Реклама