Комисията за защита от дискриминация излезе със специално изявление относно възможността и правилата за наемане на правителствения Еърбъс  от частни лица, било то юридически или физически. Изявлението е в резултат на запитване от страна на ромския оркестър “Климатик” по повод турнето им за представянето на новия им албум “Ромска интеграция” и желанието им да наемат за целта правителствения самолет. Ето текста:

”Във връзка с отправеното ни запитване върху правилата и условията, при които е възможно да бъде нает за лично ползване правителственият Еърбъс, и въз основа правото на достъп до информация на българските граждани, уведомяваме същите, че:

1. Правителственият Еърбъс може да бъде нает от всеки български гражданин, без ограничения по пол, възраст и раса, като единствено за непълнолетни е необходимо по време на полета да бъдат придружавани от родител или упълномощен настойник.

2. Цената за наемане за физически лица е 10% от дохода им за предхождащия наемането месец, а за юридически – по договаряне с премиера (договарянето се извършва лично – на маса в задушевна обстановка; след съвместна игра на тенис; след съвместна игра на футбол.)

3. Всеки, желаещ да наеме Еърбъса, трябва да заяви това поне една седмица предварително в пресслужбата на министерски съвет или лично при премиера.

4. Определената дата за наемане може да бъде изместена във времето, ако междувременно се наложи Еърбъса да изпълнява спешни  полети, а именно:

  4.1 Полети, заявени на  телефон 112 от изпаднали в нужда от спешна медицинска помощ български граждани. При заявени едновременно няколко искания, с предимство се ползват лица от управляващата партия, а измежду тях с предимство са такива със затруднена мозъчна дейност или с наднормено тегло, като предимство се отдава на тези със затруднена мозъчна дейност (за справка прецедентът с външния министър Николай Младенов).

   4.2 Полети по програмата за развитие на спорта в селските райони, като част от цялостната програма за развитие на селските райони.

   4.3 Полети по пренасянето на свети мощи и на живи архиереи до светите мощи.

   4.4 Полети, свързани с откриването на нови инфраструктурни обекти.

  4.5 Полети (на въображението) по програмата за интеграция на малцинствата.

   4.6 Други спешни полети по усмотрение на премиера.

Допълнение към т.4 – Спешните полети се заплащат за сметка на държавният бюджет.

5. Всеки, желаещ да наеме Еърбъса, е длъжен след осъществяване на полета да благодари публично лично на премира. Благодарностите се съгласуват предварително с ПР екипа на правителството и лично с вицепремиера Цветан Цветанов, след което напълно спонтанно се изказват на свикана нарочна пресконференция.

Въз основа на засиления граждански интерес, уведомяваме българските граждани, че разходите за полет на правителствения Еърбъс от София до Бургас и обратно възлизат на 4200 евро с ДДС. Считаме, че тази информация е необходима за да се изясни естествената нужда от изказване на благодарност по т.5

П-П: Лично на запитването на оркестър “Климатик” за ползване на правителствения Еърбъс по повод турнето по представянето на новия им албум “Ромска интеграция” ги уведомяваме, че тъй като тяхното искане влиза в графа спешни по т.4, подточка 4.5 то тяхното желание следва да се удовлетвори незабавно, за което изпращаме уведомление до пресслужбата на министерски съвет и лично до премиера.”

 

Advertisements