Интересен анализ, направен явно по поръчка на правителството, ни съветва да увеличим двойно числеността на армията си. Авторството на доклада не е ясно, но се предполага, че изготвен от аналитичния отдел на нашите стратегически партньори от НАТО. Анализът е изцяло само за вътрешно ползване, но ние разполагаме с текста и ще го публикуваме без съкращения:

“На вниманието на Министерство на отбраната на Република България
На вниманието на Министър-председателя
На вниманието на Консултативния съвет за национална сигурност

Представяме на вниманието ви искания от вас анализ за бъдещето развитие на въоръжените сили на република България като част от съюзническите войски на алианса и с оглед на бързо изменящата се обстановка както в близкия изток, така и по света като цяло.

След атентата, извършен на летище Бургас, България вече не може да гледа на себе си като на държава, лежаща встрани от световните стратегически проблеми, дори може да се твърди, че вие сте въвлечени грубо и безапелационно във водовъртежа на световната геополитика. Оттук нататък всяко едно подценяване на ситуацията е опасно и би могло да доведе до значителни последици за националната ви сигурност. Именно в този смисъл ние най-горещо ви препоръчваме да увеличите военното си присъствие в горещите точки на планетата в рамките на съюзническите сили, като по този начин демонстрирате еднозначно вашата непреклонност по отношение защитата на демокрацията по света. С оглед на устремното увеличаване на тези точки и нестабилността на редица близкоизточни държави в момента, ние смятаме, че е наложително да увеличите числеността на армията си поне двойно, а ако е възможно – и в четворен мащаб.

Освен въз основа на гореизложеното, смятаме, че въпросното увеличение на армията ви е наложително и вследствие на редица вътрешни фактори. На първо място, това е огромната безработица сред младото поколение на България. Тази безработица води до недоволство и е предпоставка за възникване на брожения сред редиците на младежите, които биха могли да окажат пагубно влияние върху иначе стабилната ви икономика и върху стабилността на демокрацията в страната, а оттам и в региона като цяло. Имаме основания да твърдим, че определени лица из средите на младото поколение вече са започнали да се организират в различни групи и да се обединяват в защита на различни каузи, засега основно чрез социалните мрежи, но обезпокоителното е, че вече имат и някои успешни действия, оказали влияние върху политическия и икономическия живот в страната. Добре би било тази младежка енергия да бъде овладяна, преди да е достигнала параметри от порядъка на тези, довели до арабската пролет.

За целта смятаме, че е належащо да организирате кампания за набиране на военнослужещи сред редиците на тези младежи, като наблегнете на националистическата нотка за необходимост от възраждане силата и славата на българската армия, в унисон със заветите на любимите български революционери от близкото минало. Убедете ги, че тяхното поколение не е изгубено, не е поколение без идеали, за които да се борят и да умрат, и че сега имат шанс да се докажат като истински следовници на своите герои, като рискуват живота си в името на налагането на демокрацията по света, при това, което също е много важно да се подчертае, срещу подобаващо заплащане.

Убедете ги, че ако откажат да се отзоват на този родолюбив призив и от страх предпочетат да продължат да водят жалкото си съществуване, вместо да дадат живота си по най-геройски начин в Ирак, Афганистан, а в близко бъдеще в Сирия и Иран, и то в защита на демократичните ценности на нашата цивилизация, то тогава те самите ще са виновни за упадъка на България и помрачаването славата на нейната армия.

Вашите младежи трябва да осъзнаят, че за да съществува България като държава и за да може те да живеят в сигурност и охолство, на първо място е необходимо да се защити демокрацията в целия свят, с всякакви средства, а те могат да бъдат част от тези средства. Затова, вместо да губят сили и плам в протести срещу шистовия газ и златодобива, вместо да проявяват гражданско неподчинение в защита на природните паркове и природата като цяло, то по-добре и по-доходоносно за тях ще бъде да се впишат в редиците на българската войска, като част от световните защитници на демокрацията. И там ще могат не само да се борят реално за нещо свято, но и да умрат за него и имената им да се впишат в пантеона на българските герои, и то, отново и отново подчертаваме, не безкористно, но срещу заплащане. Ако и това не е достатъчно, то отбележете, че всеки от тях, постъпил в редовете на истинските защитници на демокрацията, ако оживее, ще може със заработените пари да си купи панелен апартамент в Люлин.

Смятаме, че последното ще окаже потресаващ ефект и напливът за попълване необходимата бройка за увеличаването на армията ви ще бъде осигурен, и то из средите на най-дейната българска младеж.

Трябва само да добавим, че освен увеличаване числеността на армията ви, е необходимо да помислите и за нейното модернизиране, като за целта сме готови да ви предоставим заем в размер на няколко милиарда евро, с които да закупите необходимите ви подводници, самолетоносачи, военни самолети, танкове и друга бойна техника от тези, които вече сме извадили от употреба като морално остарели. Ако успеете да изпълните гореказаното, то вие ще се превърнете в един от основните фактори за стабилността в региона и на демокрацията по света.