“Изненадан съм от изказването на Калинка Пенчева”, коментира бившият шеф на полицията в град Варна Димитър Димитров. Според него не е изключено думите да са извадени от контекста им. От пресцентъра на МВР заявиха, че ще проведат свое разследване по случая и вече са изискали пълния запис на репортажа, излъчен по БТВ:

”Имаме подозрения, че записът е манипулиран. Знаете, че със съвременните технически средства това е напълно възможно. Не изключваме възможността това да е и политическа поръчка, като се има предвид близката връзка на премиера Борисов с  потърпевшата Калинка Пенчева. Знаете, че това не би било прецедент, имаме вече подобен случай с изтеклите телефонни записи на разговори на премиера с Ваньо Танов, както и с разговори между други държавни служители, за които се доказа, че са манипулирани и които без съмнение са плод на политическа поръчка. Фактът, че подобен уронващ престижа на МВР репортаж се появява във водеща българска медия в годината преди парламентарните избори, е сам по себе си достатъчно красноречив. Не трябва да забравяме, че МВР е министерството с най-големите успехи, по-големи дори от магистралите и метрото, и именно поради това е подложено на тази атака.

Нашата служителка Калинка Пенчева не си спомня да е изричала подобни квалификации по адрес на лицето Боян Максимов. Тя си спомня само, че е била силно изненадана и дори афектирана от настоятелността, с която въпросната медия, в лицето на своя репортер, е поставила въпроса за отношението на полицията към г-н Максимов след като той публикува във Фейсбук снимката на тримата почиващи си полицаи. Г-жа Пенчева ни увери, че се е изумила, че при толкова други важни и належащи за решаване проблеми, свързани с гарантиране сигурността на българските граждани и неприкосновеността на тяхното имущество, както и проблеми относно следенето за спазването на законите и конституцията на страната, такава влиятелна медия като БТВ се занимава с изявите на един, да го наречем, любител фотограф.

Ние също изказваме нашата почуда от това внимание към лицето Максимов, което вместо да е благодарно, че не е дадено под съд за това, че е снимало наши служители и разпространило снимката в социалната мрежа без тяхното знание и съгласие, се опитва да се изкара и герой, а утре може и да поиска да кръстят училище на негово име. Ние няколкократно гледахме преработения материал, излъчен в новинарската емисия, и смятаме, че възможността за умишлено манипулиране е огромна, затова държим да прегледаме суровия журналистически материал. Ако репортажът, излъчен по телевизията се окаже манипулиран, в което не се съмняваме, БТВ Медия Груп, репортерът и целият новинарски екип ще бъдат подведени под отговорност за клевета и уронване престижа на МВР, както и за действия застрашаващи националната сигурност, защото точно това се случва, когато се накърни доверието на хората в която и да е държавна институция или неин служител.

Дори материалът да се окаже не манипулиран, то самият акт на излъчването му е подсъден, тъй като не е съобразен с последиците, които ще окаже върху общественото мнение и начина, по който ще рефлектира върху образа на българската полиция, на управляващата партия и на премиера в частност. Трябва да кажем, че ако гледате внимателно и непредубедено репортажа, ще забележите необяснимо запъване преди въпросното лице да бъда квалифицирано като “селски глупак”. Ние отдаваме това на възможност върху г-жа Пенчева да е упражнено екстрасензорно влияние от опозиционен или друг платен медиум, който да е поел контрол над тялото й, обсебвайки душата й, и по този начин, поставена под някакъв тип свръхсетивна хипноза, тя да е била заставена да изрече въпросните думи. Смятаме, че този вариант не е за изключване, тъй като напълно обяснява факта, че г-жа Пенчева не си спомня да ги е изричала.

Въпреки нашата убеденост в нейният благ речник, душевно благородство и искрено човеколюбие, ние не отхвърляме вероятността тя да е изрекла въпросните квалификации, но само под формата на паразитна фраза, употребена по-скоро по инерция, отколкото умишлено. Искаме да кажем, че е възможно използването на словосъчетанието “селски глупак” от г-жа Пенчева да е явление подобно на използването на думата “майна” от пловдивчани. Тоест, то да е подсъзнателно прилагано в общуването със и относно всяко едно лице, което също обяснява факта, че г-жа Пенчева не си спомня да е квалифицирала въпросното лице по този начин умишлено и в пълно съзнание. За целта ще бъдат разпитани всички нейни колеги, близки, познати и приятели, които могат да удостоверят дали г-жа Пенчева използва редовно въпросното словосъчетание при общуването си с тях. Вече дори можем да се похвалим, че сме постигнали успех в тази насока, тъй като самият премиер ни увери, че г-жа Пенчева неведнъж се е обръщала към него именно със словосъчетанието “селски глупак”. “