40330-e0f021527ace64a3a9b6b58ebbb59aa3_988x768_620_348

Нищо против Ран и Ът,
просто римите вървят 🙂
Ран и Ът! Каква са муза?!
Кат Горгоната-медуза.
Ран и Ът, защо са тука?
Да крадат или от скука?
Ран и Ът са добродушни,
душни, душни, чак задушни.
А когато Ран говори,
Ът не ще да го оспори.
Млъкне Ран, то Ът подеме,
никога не губят време.
Дето минат Ран и Ът,
там цените все растат.
Ран и Ът – прекрасни хора,
само да не са ти в двора.
Ран и Ът – математици,
не с числа, а със жълтици.
Ран и Ът са господари,
на вси живи, меки твари.
Ран и Ът са БОГОВЕ,
жертви искат – дарове.
Ран и Ът са костюмари,
пият кръв като комари.
Ран и Ът не са близнаци,
де ги види майка – плаче.
От акъл, пращят, пращят,
туй са двама Ран и Ът.
С Ран и Ът, тъй до безкрая,
мога аз да си играя 🙂