borisov-b
Бате Бойко рече днес:
„Утре, тъй и тъй ще сторя.“
И на утрешния ден,
помъдрял и освежен, каза:

„Туй що рекох – ще оспоря.
Че Земята се върти,
е известно знам на всички,
тъй във мене се въртят,
пърхат мисли – като птички.

Знам, че казах друго аз,
актуално бе за вчера,
в туй що казах – не грешах,
приказките знам да меря.

Но парите се въртят,
с тях въртят се мойте мисли,
шумолят ли, шумолят,
и звънтят безброй парички.

Днеска твърдо съм решил,
туй що кажа, ще го сторя,
нищо, че във мен сега,
с гледни точки сто се боря.

Плурализъм в мен бълбука,
трака – чука, трака – чука
и решение едно
е намерило пролука.“
––––––––––

Тъй полека,славно, плавно
и България бълбука,
бъл-бълбук ли, бъл-бълбука
и потъва в таз пролука.

chergar1b01index