fingers_15088000

Оффцете трябва да платят,
нали за туй са ни избрали,
да плащат всичко, всеки път,
когато ний сме се насрали.

Оффцете трябва да платят,
а не да ходят по протести.
Те трябва вкъщи да седят
и в телевизор да се блещят.

Оффцете трябва да платят,
за да живеят във кошара.
Оффцете трябва да платят
и на Вълка, и на Овчара.

Така устроен е светът,
Оффцете винаги ще плащат,
дори да блеят и врещят
със всички сили, че отказват.

chergar1b01index