1640s Jan Cossiers (Flemish painter, 1600-1671) Fortune TellingОт Българския Хелзинкски комитет обявиха, че подготвят законопроект, който да узакони правото на ромите да пътуват безплатно в градския и междуградски транспорт на територията на страната. Те ще настояват въпросния законопроект да бъде първото нещо което да се гласува в следващото Народно събрание. Своите аргументи относно искането си те изложиха в нарочна декларация към българските граждани:

„Уважаеми граждани на Република България,

Знаем, че нашето искане за узаконяване правото на ромите на безплатен градски и междуградски транспорт ще се стори особено нагло на редица от вас, но смятаме, че благодарение на вашата интелигентност и състрадателност, в крайна сметка вие ще се съгласите с нашите доводи, които излагаме по-долу.  Всички български граждани са свидетели на окаяните условия на живот, в които нашите съграждани роми живеят поколение сред поколение. Без ток и течаща вода, затънали в мръсотия, кал и мизерия, те се борят от векове за своето физическо оцеляване. Те нямат шанс да си намерят високоплатена работа, която да им помогне да се интегрират в прогресивното българско общество, но това не ги е пречупило и не е убило у тях вярата в утрешния ден. Въпреки незавидните условия на живот които семействата им споделят, ние виждаме техния неистов стремеж към интеграция с етническите българи, въпреки подсъзнателната съпротива на последните.

Самите вие, чистокръвните български граждани, потомци на великия Аспарух и страшния Крум, не веднъж сте заявявали, че сте готови да приемете ромите като свои братя, стига да се откажат от мизерията и номадския си живот и да положат усилия да се интегрират. За съжаление, тази изстрадала и дълго чакана интеграция все не се случва и ние от БХК, знаем защо. Защото между гетото и интеграцията стои Образованието. Без да се образоват нашите братя роми, те не могат да станат част от добре смазаната българска държавна машина, да осъзнаят демократичната ценност на евтината работна ръка и минималните осигурителни прагове. Без да се образоват те няма как да научат своите права и задължения, няма как да познават законите, правилниците, разпоредбите и другите нормативни актове, регулиращи живота на етническия българин.

Затова ние вече години работим сред тях, проповядвайки ползата и необходимостта от влизането им в българската образователна система, която да ги преобразува във важни взаимозаменяеми винтчета на българската икономическа мощ. И ето сега, когато ромите вече осъзнаха важността на образованието и полагат всички усилия да се образоват и интегрират, пред нас се изправя непреодолимата преграда на недостъпния за тях градски и междуградски транспорт. Няма как да не признаете, че във века на мобилността, когато всичко се движи с невъобразима скорост, липсата на възможност от ползването на такава обикновена услуга като транспортната е меко казано неприемливо. Още повече когато тази услуга се ползва с цел достигане до заветното училище и получаването на образование.

Ние включихме в нашия законопроект и междуградския транспорт, понеже ясно се наблюдават тенденциите и усилията на ромите да се интегрират сред българите, а не някъде отделно от тях. Защото когато от едно населено място българския етнически елемент изчезне, изчезва и ромският.  Той тръгва по следите на своите братя българи, защото оставен сам на себе си, чувства че няма с кого да се интегрира. Логично пътят на ромската миграция следва този на българската и довежда ромите до големите градове, където предизвикателството достъпен градски транспорт е още по-голямо. За съжаление по пътя към големите градове населени с българи, ромите принудени от необходимостта за своето физическо оцеляване, посягат на чужда собственост за да се прехранват, но кой поставен в тяхното положение не би го сторил? Затова, не е ли по-добре вместо да ги оставим да се влачат немили недраги със своите каруци по разбитите междуградски пътища, да им позволим да пътуват безплатно по бойковите магистрали?

И да се върнем на градския транспорт. Когато видите в автобуса, тролея, трамвая или метрото, група роми плахи и неуверени, знайте, че те отиват на училище изпитвайки страх от необмислени проверки по редовността на пътниците. Защото всеки нетолерантен контрольор е пречка по пътя на тяхното образование и интеграция. За наше щастие, все повече български граждани упражняващи отговорната професия контрольор в градския транспорт, проявяват разбиране към стремежите на ромите да се образоват и с риск за собственото си кариерно развитие се правят, че не ги забелязват сред мръсотията и ароматите на градските превозни средства.  За съжаление обаче, все повече български граждани се чувстват ощетени и поставени в неравноправно положение, затова че самите те са принудени да пътуват с редовен превозен документ, докато на ромите се позволява да пътуват безплатно, без това да е изрично упоменато в закон или наредба.

Затова смятаме, че въпросното положение трябва да се узакони и да стане от незаконно законно право на всеки ром, пребиваващ на територията на република България. Защото всеки ром в градския транспорт днес отива не другаде, а на училище. Ние ви обещаваме от името на ромския етнос, че след едно поколение, което при тях се завърта по бързо, отколкото при българите, та обещаваме, че след 12 години, всички роми ще са образовани и ще могат да изкарват самостоятелно пари за прехраната си, така катко вие, уважаемите български граждани от български произход, го правите днес. Тогава и необходимостта от подобно право ще отпадне и българските роми ще бъдат окончателно интегрирани, знак за което ще бъде първият продупчен в градската мрежа билет, закупен с честно спечелените пари на образованият ром.

Нуждата от образование сред ромите е очевадна, още повече от факта, че дори самите те помежду си продължават да се наричат цигани. Затова в училищата първо сме поставили за цел до трети клас да ги научат, че са роми, до седми, че са български граждани и до 12-ти, че са европейци. И затова ние издигаме нашият апел „Чрез безплатен градски транспорт към ромско образование и интеграция“ и вярваме, че той ще бъде приет и разбран от интелигентното и образовано българско общество.