1411195745_1328269362“ Съвременната цивилизация превръща човека в информация, която се събира, обработва и анализира от машини, а се ползва от управляващия елит, за да го контролира.“
Чергар Странник

– Преди да вземем решение, бих искал да предложа на вашето внимание доклада на д-р Болгар, който достатъчно дълго време е изучавал човешката цивилизация на планетата Земя. Моля д-р Болгар да изложи своите заключения пред Вселенската комисия за правата на цивилизациите.

– Уважаеми г-н Председател, уважаеми представители на Разума във Вселената. Всички ние знаем, че всяка цивилизация, ако иска да просъществува и нейното съществуване да бъде отбелязано като съществено и важно за еволюцията на Разума във Вселената, трябва да е способна да оцелее в мащабите на космическото време или, ако погледнем философски на въпроса, в пълно безвремие. Смятаме, че цивилизация способна да живее в открития космос е постигнала въпросното стъпало от еволюцията на цивилизациите. Цивилизацията, чието бъдеще сме се събрали да обсъдим, е на прага да постигне този скок в своето развитие, въпросът е обаче, че при нея се наблюдават известни аномалии, поради което считам, че към нея трябва да се приложи процедура на Карантина.

Цивилизацията на планетата Земя е от биологичен тип, нейни основни единици са биологически организми наричащи себе си хора или човеци. Една от основните характеристики на въпросната цивилизация, е че нейните елементи, хората, могат да действат и действат в много случай напълно в разрез с логиката и дори са склонни към самоунищожение, в името на щастието на отделния индивид, който в повечето случаи се оказва собствената им личност. Това отчасти се дължи на краткото време на живот на човека, а отчасти и на уникалното средство което те използват за стимулиране и растеж на своето еволюционно научно-техническо развитие – парите. Днес няма да се спирам на това средство, правил съм го в други мои доклади. Ще обърна внимание на резултатите от избрания от тях път за еволюиране и овладяване на Космоса. Искам да ви обърна внимание, че те използват точно този термин „овладяване“, когато говорят за космическото пространство.

И така, човешката биологична цивилизация се оказа влюбена в своето несъвършено и непригодено за живот в открития космос тяло. Общо взето твърдя, че проявлението на разума при тях бе подчинено на нуждите на биологичната му обвивка. Човекът като биологична разумна единица, е много сложна личност, изтъкана от емоции. Той взема решения, воден от емоциите, дори когато твърди, че обмисля всичко логично. Основната част от своя живот човека прекарва в удовлетворяване нуждите на тялото и стимулиране на удоволствията, които тялото му предоставя.

В своят път на развитие, човешката цивилизация откри машините и установи несъвършенствата на сетивата на своята биологична структура. Оттук нататък имаше два пътя на развитие. Да използва натрупаните познания и човека да се опита да се освободи от своята биологична част или да запази тялото си, опитвайки се да го пригоди за условията на открития Космос, с цената на много усилия и риска от създаването на подчинен подобрен вариант на самите себе си. Те избраха втория вариант, не за друго, а защото не можеха да се откажат от насладите които биологичният организъм им доставяше. Всъщност подобен избор не е някакво изключение във Вселената, познаваме и други цивилизации избрали този труден вариант на еволюция, тревожен е факта, че при тях се наблюдава унищожаване на огромна част от хората от други хора, наричащи себе си елит. Елит, който аз наричам елитът на унищожението и който е водещия елемент в настоящето развитие на тази цивилизация.

Днешната структура на тази цивилизация е следната – Елит, умни машини, население. Ако се поставите на мястото на отделна човешка единица непринадлежаща към елита. Вашият живот ще бъде изцяло контролиран от машините. Днес всеки един обикновен човек е превръщан в информация, която се ползва за интересите на елита. Информацията от съвкупността от информационните личности на всички хора, се добива, обработва и анализира от умни машини. Тези машини съвсем открито следят, всяка стъпка, всеки ход на отделния човек, всяка негова мисъл, действие и постъпка. Управлението на обикновеното население е поставено в програмите на тези машини. Тоест, огромната част от населението е поставено в открита зависимост от решенията и действията на машините. Тези машини работят без наличие на емоции, водени от вградената им програма. Те се отнасят към хората като към себеподобни машини, което превръща населението в една безмозъчна сива маса, която бавно и неусетно се топи, тъй като от нея няма нужда.

Сигурно се питате как е възможно подобно безропотно приемане на подобно класово деление, как един разумен елемент приема безпрекословно определящата роля на машината в собствения си живот. Напълно логичен въпрос, на който има и логичен отговор. Човека е егоцентрик и смята, че може да избегне всички промени които се извършват в обществото, просто като не им обръща внимание. За да се стигне до настоящото положение на човешката цивилизация е допринесъл факта, че всички промени поставящи човека в подчинено на машината положение, са прокарвани като своеобразни подобряващи живота грижи за населението. Въпросът, който обаче малцина от тези хора си поставят е, кой определя как да се програмират машините, кой се ползва от събраната информация и какво става с нея?

Днес всяка стъпка на човека се следи, камери, лични устройства за мобилна връзка, най-различи носители, преобразуватели и предаватели на информация под формата на карти, чипове, датчици и др. се носят от всеки човек, или се намират на такива места, че не могат да бъдат избегнати и неусетно свалят и предават данни за всеки от тях. Имаме автоматизирани и роботизирани системи за правораздаване, за снабдяване с храна, транспорт, лечение и въобще за каквато и друга функция, от която се нуждае подобна билогична разумна единица. Всичко това е прието доброволно и поради това, че е представено като елемент, който ще игнорира пристрастното отношение във взимането на решение, когато тези функции са се изпълнявали от човека и ще отстрани всякакви възможности за злоупотреба. Тоест подобен начин на функциониране на човешката цивилизация, ще изключи и ограничи, опасността от нелогичното, емоционално и пристрастно отношение на отделния индивид.

Разбира се, никой от потърпевшите не си дава сметка в каква клопка е попаднал. Цялата информация, която се събира за неговото съществуване, не се ползва от самия него, а от някой друг, който той не познава и който също е човек, притежаващ присъщите на човека слабости. Информацията тече в една посока, от населението към елита. Човекът гледа с пренебрежение на, роботите, машините и автоматизираните устройства за събиране и предаване на информация, тъй като смята себе си за нещо повече от тях, без да съзнава, че именно те и чрез тях го контролират. Човекът дори е доволен, че всички останали себеподобни са подчинени на същите умни автоматизирани системи и е спокоен, че решенията се взимат от машини, на които е неприсъщо алогичното човешко поведение. Тоест в един момент, той смята, без да го признава, че е по-добре да остави живота си на „преценката“ на тези създадени от него роботи, машини и автоматизирани системи, като изпуска факта на тяхната програмируемост. Или по-точно изпуска значението на този факт.

Той не си задава въпроса, кой прави програмите, това съответствие на съзнанието или душата при хората. Не изпитва съмнение относно хуманната или нехуманна същност на тези програми. Не се пита, как се употребява огромният масив от събрана информация. Много често, става свидетел на унищожаването на човек от машина, без да си зададе въпроса, „Защо?“. Щом машината е убила, човек, това е нормално и законно, защото тя е създадена за да поддържа и служи на реда и този човек, явно е нарушил закона и е представлявал опасност за обществото. Машините не могат да грешат, това е мисленето което позволява на хората да приемат техните действия, без да ги обсъждат или подлагат на съмнение. Но тези машини се програмират.

Обнадеждаващо е, че все пак сред хората, които не са част от елита има индивиди, които не приемат безпрекословно подчинеността си на автоматизираните системи и се стремят да ги разрушават и унищожават, доколкото това е във възможностите им. Те предпочитат, чисто човешкото общуване без посредничеството и делегирането на права на машините, въпреки слабостите които то носи. Има и друга малка група хора, която работи по еволюцията на самият човек, по начин който да го направи създание притежаващо способности сравними със способностите на машините, но не губещо своята човешка същност, така наречената киборгизация.

Има вероятност в бъдеще, да има сблъсък между Елита на унищожението с неговите умни машини и Киборгите, сблъсък в който ще бъде решено бъдещето на човешката цивилизация. Днес обаче, този елит има огромно предимство и напира да излезе в Космоса, където изпраща част от своите машини да проучат положението. Аз лично смятам, допускането до Космоса на цивилизация функционираща на този принцип за изключително опасно. Един нелогично действащ елит, контролиращ абсолютно логично действащи, самообразоващи се и самоорганизиращи се машини и апарати, подчинени и действащи обаче въз основа на зададените им от елита, нелогични и разрушителни цели, обслужващи отделния индивид от този елит, е изключително опасен. Точно затова, аз предлагам да наложим на човешката цивилизация карантина и не допуснем навлизането на техни автоматизирани и биологични представители извън границите на тяхната планетна система, както и пълна забрана за установяване на контакт с тях.

Тази карантина ще трае или докато сами се унищожат, или докато се наложи ние да ги унищожим, ако заплахата нарасне или, докато изберат път на еволюция, който няма да представлява заплаха за представителите на Вселенския разум. С това приключвам своето изложение и оставям на вас да вземете решение. Моля г-н Председател . . .

– Благодаря д-р Болгар. Уважаеми представители на цивилизациите на Вселенския разум, чухте доклада на д-р Болгар. Приканвам всички да гласуваме.

– Гласуването е проведено. Вие избрахте да наложите процедурата на Карантина.

Реклама