Plevneliev_Bulfot1w1Във връзка с изказването на президента Плевнелиев относно свалянето на новините на турски език от програмата на БНТ, ние го потърсихме за коментар, който да ни даде повече яснота за възгледите на президента относно националните български медии въобще:

– Г-н президент, вие заявихте, че не разбирате какъв ще бъде позитивния ефект от свалянето на новините на турски език от националния ефир и не вярвате, че подобен акт ще допринесе с каквото и да е за подобряване битовото положение на гражданите на Република България, а какви като цяло са вашите възгледи за българските медии и тяхното развитие и роля в обществения живот?

– Първо искам да ви благодаря за предоставената ми възможност да изложа изцяло своите възгледи относно тази много важна сфера на обществения живот, каквато са националните медии и второ, да ви поздравя за точното цитиране и удачно обобщаване на моите често разпилени мисли.

Аз действително не разбирам какъв ще бъде положителния ефект от един подобен акт, както не разбирам и какъв ще бъде отрицателния. Честно казано, това не е единствената сфера в която не разбирам, как дадени действия оказват или не оказват влияние,  а и ако трябва да бъда откровен, аз доста често не разбирам собствените си действия като президент и въобще не съм наясно с последиците произтичащи от тях. Затова като всеки мъдър човек предпочитам да оставя историята да ме съди и да даде своята оценка за това, което съм постигнал като президент.

Разбира се, това, че не разбирам нещо, не може да бъде пречка да имам мнение по него и смятам, че това е една от добрите черти на българите – да се изказват и вземат отношение по всичко за което ги питат, без значение дали то ги засяга или не, и дали притежават някакви компетенции в дадената сфера. В този смисъл аз с готовност ще споделя своите, идеи, мечти и възгледи относно българските национални медии, тяхното развитие, управление и бъдеще.

Да, аз не съм за свалянето на новините на турски език от ефира на БНТ и как може да съм, когато светът се глобализира и когато нашата собствена държава е част от едно наднационално, глобално образование каквото представлява ЕС. Напротив аз съм за това не само да има новини на турски език, но и на китайски, сирийски, цигански , арменски, еврейски и въобще един човек да има от дадена народност в България ние сме длъжни да му осигурим достъп до информация за кървавите убийства, катастрофи и други ужасни неща случващи се на територията на страната. Защото както араби и китайци осигуряват равноправен достъп до своите китайски ресторанти и арабски дюнери, и аз вярвам, че няма българи които да не яли храна в техни заведения, така трябва да им се отблагодарим като ги държим информирани за драмите в България.

Аз лично дори смятам, че турските сериали не трябва да се дублират, а да бъдат със субтитри, защото като ги дублираме лишаваме турския етнос от изконното му право да гледа сериали на майчин език. И в този дух, въобще съм срещу каквото и да е дублиране на чужди предавания на български език, а ако пенсионерската аудитория е толкова затруднена да чете субтитри, то няма да е сложно да направим един проект по някоя от европейските програми, за безплатно снабдяване на нуждаещите се пенсионери с необходимите очила с диоптър, така щото да могат да четат субтитрите. Можем да наречем подобен проект подобно на цифровизацията – субтитризация.

Освен това, няма да е лошо освен новини на турски и други езици, да пускаме директни включвания от джамията в часовете за намаз, така щото гласът на мюезима да стига до ушите и душите на всички вярващи и да не тормози хората от високоговорителите на минарето. Мисля, че бихме могли да излъчваме будистки мантри и всякакви други религиозни напеви, както разбира се и конфуциански мъдрости.

Аз имам и виждане относно необходимата квалификация на журналистите от българските национални медии. Те трябва да са полиглоти с поне 57 езика, за да могат да отговорят на изискванията на бъдещето и глобализиращият се свят. И ще трябва да се обличат съобразно модата етноса чиито новини ще четат – например с бурки.  Разбира се като за начало е необходимо да владеят писмено и говоримо поне турски, арабски, китайски и ромски езици, каквито са основните етноси населяващи нашата държава. Тука има една подробност относно писмения ромски език, тъй като доколкото знам, ромите нямат своя писменост. Но ние сме българи и след като веднъж сме успели да дадем писменост на половината свят, не виждам пречка да направим подобна стъпка и за всички роми. За целта обаче са нужни двама братя, така както са били двама и братя светите равноапостоли Кирил и Методий, и за да не мислите, че се опитвам да прехвърля отговорността другиму, аз имам брат и съм готов заедно с него да дам писменост на ромските племена – лингури, мангали, кардараши, мечкари, цигулари и пр. По този начин ние ще способстваме да запазим огромното културно богатство на ромската цивилизация и да обединим ромските племена, така както сме го сторили със славянските. Защото признайте си, би било жалко всичко създадено то ромите да изчезне и да няма за него дори писмени спомени.

И като се замисля, изхождайки от всичко казано до тук, стигам до заключението, че би било добре да преименуваме Република България на Ромска България, а за да не обидим турския етнос, ще е най-добре да се прекръстим на Ромски Булгаристан.

Както виждате въпреки своето неразбиране в доста сфери, аз съм доста широко скроен човек, даже твърдя, че аз съм ултра-глобалист не само в простарнството, но и във времето, защото както знаете в предния си живот съм бил ирландска пастирка, а в по-предния кадъна, а в още по-предния циганска булка, и тогава си спомням, че живях 60 години и на 12 родих, на 24 станах баба, на 36 – пра-баба, на 48 прапрабаба, а на 60 прапрапрабаба и умрях. Но както и да е, всъщност не знам какво исках да кажа, може би това, че за първи път в този си живот съм се родил мъж и то българин, и знам, че изискванията и очакванията към българските мъже са високи, но ще ви моля да бъдете снизходителни към моите, доста често неумели прояви на мъжественост. И да се върнем на темата, та какво исках да кажа – надявам се да завърша този си живот като председател на СЕМ, а защо не Георги Лозанов да стане президент.  Та това е. Който разбрал – разбрал.