chergarianarchy-copy

На линка по-долу можете да проследите на запис моето участие в предаването „Медиатор“ на АЕЖ по блог-радио „Землянка“ с водещ Илия Вълков и заедно с историка д-р Светльо Живков. Благодаря за предоставената възможност на АЕЖ да се чуе и моят глас, както и на тонрежисьора за приятната патриотична музика. Разговора беше добронамерен, а атмосферата приятна.

Патриотизмът – опиум за угнетената душа – МЕДИАТОР

Advertisements