444

Ние сме едно цяло, общо съзнание което живее в Космоса, една съвършена космическа цивилизация. Досега не сме срещали по-развита или друга подобна на нашата цивилизация. Отдавана напуснахме планетата, на която нашата форма на живот направи първите си стъпки. Пътуваме и наблюдаваме. Помагаме и поправяме. За нас най-ценното нещо съществуващо във Вселената е живота. Пазим го, изучаваме го и му се възхищаваме. Не всяка форма на живот е разумна, но всяка е ценна, когато живее в хармония с живота. Ние общуваме с тези форми на живот с които можем да намерим общ език. Споделяме и научаваме. Живота не е рядко явление във Вселената, разумния живот също, но разстоянията са огромни, а законите на Вселената са поставили границипред общуването, ние се опитваме да ги преодолеем. Само тези, които са успели да се приспособят за живот в откритото космическо пространство имат шанс да се докоснат до безкрая.

Какво представлява живота е труден въпрос, къде е границата между живото и неживото, също? Ние все още не знаем отговора. Изградили сме си собствена представа, съобразно нашата еволюция като вид, но си даваме ясна сметка, че тя е непълна. Какъв живот сме ние – Ние сме информация. Ние сме информация, която живее в космоса, можем да приемем всяка форма която се налага от обстоятелствата. И всяка форма, която приемаме има за цел първо да запазаи информацията, а после да я обогатява. Ние знаем какво сме, знаем и какво сме били. Не знаем дали това което сме в момента е способно на по-нататъшна еволюция.

Предстои ни нова среща с живота. На третата планета от зваздата към която приближаваме, има живот. Но нещо от сигналите, които улавяме ни притеснява. Установихме се на една от периферните планети на тази планетна система. Използваме ресурсите и за да разгърнем нашите възможности. Когато срещнем живота, никога не контактуваме веднага, първо изучаваме и наблюдаваме, защото има капани.

Удивени сме и сме разгневени. Щастливи сме и сме притеснени. Тази планета гъмжи от живот. Толкова много форми никъде не сме срещали и най-важното, за първи път виждаме форма на живот която почти идеално съвпада с това което ние сме били в началото на еволюцията си, и то не една. Но планетата е обсебена от Паразит. Ужасно развит, проникнал до всяко кътче и покорил всички форми на живот. Той ги убива, убива и себе си. Излязъл е в космоса, но не е отишъл далеч. Ако бяхме дошли по късно, нямаше да заварим нищо, но сега има надежда. И друг път сме се сблъсквали с Паразити, но никога с паразитна цивилизация. Изучаваме я бързо и вече имаме план. Успокоително и притеснително е, колко е малка разликата в основните принципи на еволюцията на цивилизацията, когато тя е дело на разумна форма на живот и на паразитна. Това ще ни позволи да я разрушим лесно и бързо, защото нямаме много време, тези които приличат на нашите предци, почти са унищожени.

Първо ще унищожим каналите и средствата за предаване на информацията, която паразита ползва, защото всяка цивилизация се крепи на възможността да приема, обработва, съхранява и предава информация. Информацията е същността на всяка цивилизация. Паразита не е едно цяло, не е едно съзнание, така както сме ние, затова лесно ще го унищожим. Той има нужда постоянно да предава и приема информация от едни свои елементи към други. Там е слабото му място, спрем ли предаването на информацията между съставните елементи на паразита, цивилизацията която е изградил ще рухне, останалото е лесно. Следва систематично унищожение на елементите, ако трябва един по един. Паразита е степенувал своята информация, не всеки негов елемент има достъп до цялата информация на цивилизацията. Паразита паразитира дори върху себе си. Това е основната разлика между нашата и неговата цивилизация – Ние сме информация ползваща различни носители, той е организъм ползващ информация.

Паразита не разбира, той смята, че е разумен, но никой паразит не признава, че е паразит. В началото искаше да влезе във връзка с нас, искаше достъп до информацията която сме. Бързо разбра, че нямаме подобно намерение. Реши да влезе в битка с нас, без да ни познава, без да ни разбира, стъпил върху погрешното схващане, че самият той представлява форма на разумен живот. Той мисли, че всички форми на живот трябва да приличат на него, а тези които не приличат на него, смята за по-низши. Но ние сме информация, ние не сме това, което той вижда и информацията която сме, е добре защитена, това е основен закон на нашата цивилизация. Той не може да ни достигне, неговите усилия са насочени към това което вижда. Смяташе, че лесно ще се справи с нас, дори смяташе, че ще ни победи, защото това срещу което воюваше, всъщност бяха създадени от нас апарати, а той смяташе, че това сме ние, а ние сме информация. Унищожи хиляди апарати, но нито частица информация от това което сме.

Паразита вече е история, ние съхранихме неговата информация и сега я изучаваме. Не беше трудно да го унищожим, но не беше и приятно, бе наложително. Сега Живота на планетата процъфтява, съвзема се и еволюира. Ние му помагаме. Тези, които ни напомниха, от какво сме произлезли, вече са част от нас. Паразита, ги нарича пчели.

Реклама