rabotoholik

„Какво е цивилизация – поробването на коя да е разумна форма на живот, се нарича цивилизация. Най-странното е, че това поробване не просто се приема доброволно, а че се създава от самия разумен живот. Основната идея е, че разума трябва да бъде управляван и неговият капацитет да бъде използван за създаването на по-добри и по-добри условия за живот, чрез измислянето и налагането като необходими на нови услуги и нови материални придобивки. Развитието на цивилизацията върху тази основа се нарича прогрес. Веднъж завъртяно колелото на прогреса, то увлича разумната форма на живот, като я принуждава, уж в името на общото благо да отдава целия си живот в ускоряване темпото на въртене на колелото на прогреса. Получава се цикъл, от който няма излизане. Истинския неповторим живот бива поставен в служба на някаква идея, чиято крайна цел не е ясна на никого, дори може да се каже, че такава цел не съществува. И всъщност, от всичките новоизмислени блага, се възползват само една малка част от представителите на разумната форма на живот, а именно тази която се е заела с управлението на цивилизацията. Тези от представителите на разумната форма на живот, които не могат да издържат на темпото на въртене на колелото на прогреса, изпадат в шок, като голяма част от тях посягат на безценния си живот, тъй като вякакъв шанс за живот извън цивилизацията им е отнет. Така живота, който би трябвало да е ценност от първа степен, става тежест. А на въпроса: „Какъв е смисъла на живота?” се дава отговор – „ Да се създават все по-добри условия за живот”, като се изпуска допълнението, че :” Това трябва да става все по-бързо и по-бързо, за сметка на самия живот”. Накрая се оказва, че разума вместо да разсъждава и да осмисля заобикалящата го среда и собственото си съществуване, прекарва живота си на бързи обороти в опит да създаде, уж по-благоприятни условия за това.”