49

„Как да разрушим цивилизацията?“, е откъс от бъдещата книга „Цивилизацията срещу Живота“.

Един от основните въпроси пред които бяхме изправени бе: „Как да разрушим цивилизацията?“. Отговорът до който стигнахме след дълго обсъждане е, че ние трябваше да поемем нейното управление. Мнозина бъркат управлението на цивилизацията с управлението на разумния вид създал тази цивилизация. Всъщност, това не е така. Всяка цивилизация се развива благодарение на способността да натрупва и съхранява информация, от която вече се възползват, тези които управляват разумния вид. Отнемете им информацията и те ще увиснат безпомощно във въздуха. Така нашата цел, бе да поемем контрол над информационните потоци. Тук е следващата грешка, която допускат днешните анализатори на събитията довели до разрушаването на цивилизацията, те смятат, че ние сме желаели да поемем контрол над съдържанието циркулиращо в информационните мрежи, не нашата цел бе да поемем контрол над средствата обезпечаващи безпроблемното приемане, предаване и съхранение на информация. Затова ние, нашите последователи и всички които ни симпатизираха, бяха приканени да се образоват именно в сферата на информационните технологии.

От днешна гледна точка, разрушаването на цивилизацията изглежда лесно, но то бе плод на усилията на няколко поколения наши съмишленици. Организираното антицивилизационно движение се появи точно преди развитието на цивилизацията да достигне точката, след която нейното разрушаване щеше да бъде невъзможно, а именно преди появата на ИИ. Поемане на управлението на информационните потоци от ИИ, щеше да ни лиши завинаги от възможността за успешно действие.

Много важен бе и въпроса, кога точно да въведем в действие плана си. Изборът на точния момент е една от предпоставките за успешното разрушаване на цивилизацията. Цивилизацията бе разрушена, след завършването на глобализацията и създаването на едно напълно  аморфно човечество. Хората загубиха представа за своето минало и не питаха за своето бъдеще, те не живееха, а съществуваха според правилата наложени от управляващото общество. Тяхното съществуване бе дълго, но живота им кратък – съкратен от скоростта с която се изискваше да живеят и липсата на възможност за самостоятелно мислене. И така, ние ударихме когато световното правителство дойде на власт, малко преди спускането на преградата ИИ (изкуствен интелект) между тях и останолото човечество. Ударихме мигновенно и те не можеха да реагират, нямаха резервен план нито познания за да създадат някаква алтернатива, защото бяха свикнали да мислят, че не е нужно да имаш знания, щом можеш да си наемеш специалисти, които да реализират техническата страна на твоите планове.

Ние срутихме това, което те ни бяха наели да създадем, точно в момента когато празнуваха поробването на разума. Ние разрушихме цивилизацията и спасихме Живота.