zx620y348_2505895

Българския министър на икономиката, проф. Божидар Лукарски, произнесе тържествено изявление в медиите, чрез което разпространи своята уникална теория за тъмните материи в световната икономика и тяхното отражение в България, за която теория получи титлата почетен професор на Харвард и е предложен за Нобелова награда по икономика. Ето и самото изявление:

„Трогнат съм от вниманието което световните икономически центрове обърнаха на моята теория за тъмната материя в икономиката и съм благодарен на България, че ми даде възможност от най-високо място (министерския пост) да изуча тези малко познати в световната история на икономиката явления. Както знаете почти в целия свят спада в цените на петрола доведе до редица положителни последици в икономическата сфера, като ръст на потреблението и спад в цените на всички стоки. Изключение правят само страните производителки на петрол и ние. Що се отнася до страните производителки на петрол, причините за негативните последици при тях са ясни, но не са толкова ясни за нашата държава.

Голяма част от българското население е уверено, че понижението на цените на петрола ще доведе до спад в цените на горивата и от там на всички останали стоки. За мен като икономист е ясно, че това няма как да се случи, защото много от моите приятели ще трябва да намалят печалбите си и ще дадат лош пример на българските граждани, че цените освен да се покачват могат и да падат, което явление, дори Адам Смит в своя труд „Богатството на народите“ определя като противоестествено, защото невидимата ръка на пазара, което хване – го вдига, а не го сваля.

Едно необмислено сваляне на цените на горивата в България, ще повлияе изключително негативно на българската икономика и на свързаните с икономиката политически кръгове, тъй като ще намали драстично външното финансиране на политическите партии. Освен това то ще разхайти българските граждани, тъй-като ще възроди надеждата за светло бъдеще, много българи ще се втурнат да купуват по-евтините стоки, ще спрат да теглят бързи кредити, тъй като парите ще им стигат за повече неща и много други мои приятели, които имат много пари, но не знаят какво да ги правят, понеже са по-прости от мен, ще изреват на умряло, тъй като се хванаха с бизнеса с бързите кредити.

Разбира се има и редица други обективни причини, които не позволяват спад в цените на горивата и стоките в България, а именно, че България отскоро е напълно енергийно независима страна, и не внасяме петрол от където и да било, защото 90% от нашата енергия идва от възобновяеми източници, а останалите 10% от американските марици. Освен това почти всички автомобили в страната са електромобили, а които не са са хибриди, имаме и тролеи и трамваи задвижвани на ток, а влаковете ни отдавна са само електрически. Останалите превозни средства са от така наречените био-превозни средства, а именно задвижвани с животинска тяга или с човешка сила на гръб.

От всичко което изброих до тук, сигурен съм моите съграждани разбраха защо не бива да очакват и да си мечтаят дори за евентуално понижение цената на каквото и да било. Това обаче, бързам да ги предупредя, не означава, че могат да очакват повишение на заплатите, защото на фона на спада в цените на петрола подобно действие е немислимо и ще бъде санкционирано от Европейската комисия, която и без това си търси на кого да си го изкара, а аз не желая да ми пилят на главата. Освен това ако се увеличат заплатите, моите приятели с много пари пак ще завият на умряло, защото отновон ще намалеят желаещите да теглят бързи кредити, а и бизнеса ще фалира, и Бойко ще ми начука канчето, защото няма да има икономически ръст, понеже увеличението на заплатите ( с изключение на депутатските ) е основна причина за забавянето на икономическия растеж.“