Astronomers do not always swim at the swimming pool at the Paranal Observatory Residencia, but when they do, they like to show how physical principles work. In this picture the French ESO astronomer Jean-Baptiste Le Bouquin is demonstrating how waves — not light waves, but water waves — can combine, or interfere, to create larger waves. The combination of light waves is the main principle behind the VLT Interferometer: the light waves captured by each one of the four 8-metre telescopes are combined using a network of channels and mirrors. This way the spatial resolution of the telescope is vastly increased and, with enough exposure time, the cameras and instruments can reveal the same level of detail as a telescope with a 130-metre diameter mirror could, far bigger than any telescope in existence. This image was taken by award-winning editorial and commercial photographer Max Alexander. See also Tribute to ESO’s Unsung Heroes, a video released by ESO for its 50th anniversary in 2012. The video is composed of a set of images, most of which were taken by Alexander, who was visiting the ESO sites for a project dedicated to ESO’s anniversary.

Български учен, живеещ и работещ зад граница, е направил необичайно дарение на всички религиозни храмове в България. Всички църкви, джамии и синагоги в страната са получили томове енциклопедии по физика, химия и биология. Дарителят е пожелал да запази името си в тайна, а волята му се изпълнява чрез регистрирано наскоро НПО наречено „Институт за изследване пагубното влияние на религиозните вярвяния“. Като основна цел на НПО-то е посочено развиването на образователна дейност сред преминаващите през страната мигранти, както и сред самите български граждани, чиито мисловни функции са попаднали в плен на нелепи религиозни схващания. Дейността на новосформираната неправителствена организация ще приключи с изважадането от блатото на религиозните схващания на всички засегнати от тази средновековна чума за ума. Основните усилия ще бъдат хвърлени за просветляване на духовните водачи от различните религии и приобщаването им към постиженията на науката и техниката, а от там и на тяхното овчедушно стадо.

За съжаление тази доблестна инициатива бе заклеймена както от правителството, така и от редица демократични НПО-та, като пагубна за мултикултурализма и водеща към пълното унищожаване на всички традиции и обичаи по света, тъй като те са плод основно на древни религиозни схващания. Според инситута за изследване на толерантността и мултикултурализма, реализирането на тази инициатива би довело до огромна загуба за световната култура и направо би я изтрило, а хората ще направи безпомощни пленници на научни хипотези с мимолетна история, на фона на хилядолетната мъдрост на световните религии. Не религията, казват те, а образованието и науката са опиум за народите, ако не вярвате, достатъчно е да погледнете хилядите приличащи на зомбита човеци, кръстоващи света с погледи впити в своите смарт устройства. Въпросният институт е подел насрещна инициатива и ще дари на всеки българин със смартфон пълен пакет със свещените книги на различните световни религии.

Представители на вероизповеданията в страната излязоха с обща позиция, че приемат това дарение като опит за гавра с тяхната свещена истина и заплашиха, че ще изгорят всички получени енциклопедии, защото земята е плоска.