majka

Днез ималу димокрация и субуда на словуту, убачи кугату ришъ дъ опитя некуй неолиберален ентилигент, той виднагъ шъ мъ дъде на сад, че съм му расвалил имижа и ретинга, щи ма усади и щи тряа да зима кредит за да му съ възвърни чиста. Ету за туй не ги пунасяъм хорътъ дето викът чи съ  за свубуда на словуту пък кату им казис „уй зплескан“ и зкачат като ущипани и търчат към садът, да ти земат парити. Пуя ас на таз субуда на словуту, и димокрация, дето зички прублеми и прутивуречия са рижават з пъри. Жтото аку си маж, па и жинъ да си, дури да си по слъб ут меня, мойш да вземиш еднъ цепеницъ и да си вазтановиж чиста в тъмнуто. Ну то целата им ръбота е зъ пърити. А ас субудата на словуту я разбиръм тъка, който ни ми аресва да си гу псовам в лицету, а не да садържам взичко ватре у мен. Туй и дофтора таа кажа, чи кату ни съ изкажвам субодну съ расболявъм емусуиунално и ся зъм пуставен прид исбора мижду сад и затор или лутницата. Сначи сичките тес умни и карсиви изкат да ни ръзболеят емусиунално, жтото пустуяну плещът глопости, а ни давът да ги нъругайж. Дажи жтели дъ примат  сесиален закун да ни мож да ги убиждами. И сига ще трябва да жертвъм соята фисическъ субуда, за дъ сапася псиическоту си сдраве, пунежи къту нижто щи ма тикнът в затора да съ излижавам на субуда, злед къто им кажъ поблично зичко дето гу мизля за тях. Взички тез пидерази вечи идвам ги сдържам и ни знам ду куга шъ сам спусобен да им викъм геюви. Мъ те и геюви гу преемат кату убида и вечи ниснам как да им викъм, чи дъ си сапася псиическуто сдрави. Ас ни могъ да разбиръ квай тъз тяфната субудъ, когъту ний с аферите можим спукойни да си кажим сичку в лицету, и след туй да съ збийм, и накраяъ пък да седним нъ мазата ида съ пучерпим, а унез задници ни смеат нижто да зи казат в лицету ми замо говорът ино завъртено и ни мож да ги ръзбиреж куга лажат, куга лижът. Ма ас накряъ нямъ да са въздържа и кату видъ некуй ут тяф ша си избържа задникъ и ш му забуша устътъ, пъ ко ще дъ стаа.