pipeline-cropped-II

Българин живеещ от дълго време в САЩ е в основата на набиращ сили скандал, около създаването на нова световна валута, заплашваща монопола на парите без покритие. Срещу него вече има повдигнати обвинения и започнато разследване, но все още не е ясно, дали идеята му може да бъде спряна. Въпросният българин се е занимавал със земеделие, животновъдство и производство на хранителни продукти, от което натрупал милиони долари. От показанията му, дадени до момента става ясно, че той се е решил на тази стъпка, да създаде нов вид пари, тъй като търсел начин да се изтръгне от хватката, на финансовите спекуланти и банкери, които според него манипулирали хората и се възползвали от тяхната сляпа вяра в паричната им система, която не била нищо друго освен един голям балон под налягане.

Според него, парите които днес са в обращение по целия свят,без значение как се наричат, долари, юани или евро, са всъщност само красиви хартийки, обезпечени с вярата на хората в тях. Тяхната стойност зависи от прищевките на тези които ги печатат, а правилата по които се определя количеството пари което се пуска в обращение са неясни или по-скоро са ясни , само на тези които държат монопола върху отпечатването и разпространението им. След премахването на златния стандарт, парите не са обезпечени от нищо, а особено стряскащо за него бил факта, че се подготвяло и премахването на парите в брой, което щяло да сведе парите до формата на чиста информация. Като тези безналични информационни пари, ще могат да бъдат контролирани независимо кой е притежателят им. Тоест дори вие да имате пари в банкова карта, дефакто те не са ваши, защото не сте вие този, който може да контролира тяхното движение.

За да се предпази от заплашващото го бъдеще, българинът решил да създаде собствени пари, които да предложи за използване на своите клиенти, бизнес партньори и приятели. Идеята му била проста. Той решил парите които печата да бъдат обзепечени с продукцията, която произвежда. Тоест във всеки един момент, всеки който притежава от неговите пари да може да ги обърне в хранителни продукти. На всяка банкнота е написано, че е обезпечена с хранителни продукти за съответната стойност. Паричната единица нарекъл „Кан“.  Като втора стъпка, провел огромна кампания за реклама на новосъздадените пари. Всеки който искал да си купи от неговите продукти, трябвало да стори това с новите пари, а тях можел да получи, като ги обмени срещу долари. С получените долари българският бизнесмен, закупувал това, което все още не можел да купи със собствените си пари.

Полека – лека обаче, неговите пари започнали да придобиват все по-голяма популярност и все повече хора предпочитали да се възползват от тях, още повече, че сред условията за използването им било заложено условието да не бъдат отдавани под лихва, целта била да служат само и единствено за улесняване на взаимната размяна. Нещо повече, така както била замислена идеята, възможността за увеличение на парите в оборот зависела пряко от производството.

Моментът в който банкерите от Уолстрийт и Федералния резерв усетили заплахата бил, когато към българинът се присъединили и други местни производители. Той ги привлякъл в начинанието си, като така заедно можели да увеличат още повече парите в обращение, обезпечавайки ги със собствената си продукция и същевременно да се измъкнат от зависимостта си от прогнилата финансова система на дълговите пари. Това бил начин сами да определят стойността на своят труд.

Все още не е ясно, как ще завърши тази битка, но американците използващи новите пари споделят, че имат много по-голямо доверие в тяхната стойност, отколкото в тази на щатския долар.