68

От известно време ме занимава въпроса възможно ли е всеки сам да си създава(печата) парите? Самата идея за това, най-вероятно за мнозина звучи странно, ако не и налудничаво. Ако погледнете обаче в миналото, ще видите, че е имало периоди в човешката история, когато това е било възможно, например златотърсачеството. Разбира се това е много остарял и неефикасен метод за извоюване на финансова независимост, а днес е дори безмислено пилеене на време. Всъщност въпросът е във възможността за самостоятелното създаване на пари, които да не е възможно да се контролират и манипулират централно от някаква институция.

Бъдещето все по-ясно показва, че парите в брой с които така сме свикнали, ще изчезнат напълно и ще бъдат заменени с така наречените електронни пари. В това много хора съзират възможността, ако не и неизбежността от налагането на един тотален контрол върху населението, тъй като отделните граждани дефакто няма да имат никаква власт върху собствените си средства. Вашите дебитни, кредитни и каквита и да е други лектронни носители на информация за вашите финансови средства, лесно могат да бъдат блокирани, ако държавата или някоя институция сметне, че вие сте нарушили установените закони или договорени отношения. Днес вече сме свидетели на подобни действия и мнозина са изпитали ва гърба си невъзможността изцяло да управляват собствените си средства.

Задавали ли сте си въпроса, защо и кому е нужен монопола върху създаването (печатането) и управлението на парите във времена когато ви говорят за свободна пазарна икономика? Аз лично смятам, че подобно нещо е несъвместимо с идеята за свободен пазар. Монопола върху създаването на пари е най-строго преследваното престъпление в целия свят, защото парите всъщност са гарант за вашата свобода и тяхното управление е гаранция, че могат да ви управляват и вас, както несъмнено това се прави, чрез предизвикването на различни финансови кризи, които от своя страна предизвикват лесно предсказуеми социални кризи, които да бъдат управлявани в желаната от елитарното общество посока. Няма да навлизам в тази тема от теория на конспирацията, но връзката между управлението на парите и на масите е определено възможна.

Какво представляват парите е дълга тема върху която е писано много, най-общо, поне според мен парите се създават върху основите на общественото доверие, а там където то е изгубено, те се крепят на навика и спляпата вяра, че едни красиви (защото парите задължително трябва да бъдат художествено украсени) метални и хартиени късове ви дават възможност чрез тяхното притежание да решите всичките си проблеми или поне по-голямата част от тях. Тоест там където няма обществено доверие, очаквайте срив на местната валута, ние все още се крепим защото сме част от Европейския съюз, но не се знае още колко дълго ще се крепи и самият Европейски съюз.

Бъдещото преминаване обаче към изцяло електронни пари , променя донякъде тяхната същност, парите вече се превръщат в информация, сама по себе си също безполезна. Уеднаквявянето в световен мащаб на същността на парите и техния така да се каже външен вид, доколкото може да се говори за такъв при електронните пари е първата крачка към създаването на световна валута. Именно тук в момента поне според мен се крият причините за огромните властови геополитически сътресения в съвременният свят. Местният елит, които надушва, че ще бъде изхвърлен от контрола върху управлението на парите и сам ще бъде поставен под тотален контрол се изправя за последна битка срещу глобалния елит, които смята, че вече е готов да поеме управлението на световните финанси, а от там и върху световното население.

На пръв поглед се очертават две основни възможности за бъдещето на света. Връщане към местен контрол върху части от световното население и неговите финанси и възцаряването на световния елит с тотално управление върху световното население и финанси. И двете така очертани на пръв поглед вероятности не са особенно обнадеждаващи за хората търсещи свобода и лична независимост.

Върху цялото това бъдещо развитие обаче огромен фактор е науката, особено в частта за управление на информацията и създаването на изкуствен интелект ИИ. Личното ми мнение, че тези две сфери не могат да бъдат поставени под контрола на който и да е елит, дори и със сила, поради невъзможността което и да е общество, колкото и да е голямо то, а още повече пък дадена елитарна група, да притежават необходимия интелектуален потенциал да управляват цялата информация и един самоорганизиращ се, самообучаващ се ИИ. Това е извън човешките възможности. Няма нищо нелогично в това, човешкия интелект да създаде нещо което не може да управлява, въпреки че знае принципите по които го е изградил, едниствения му изход, ако се уплаши от това което е създал, е да го унищожи. Подобен пример е природата, която е създала живота и разумния живот на земята и която най-вероятно е изгубила контрола върху неговото развитие, но може би все още не възможността да го унищожи. Ако изграждането на ИИ завърши  в скоро време, а симптомите за това са налице ние ще бъдем принудени да се съобразяваме с него или да започнем война с това което сме създали, като основната причина за този сблъсък аз виждам в една съществена разлика между човещкия и ИИ, а именно склонността към самоунищожение. Тази склонност, поне според мен, при ИИ ще липсва и той ще действа с всички възможни средства да се запази. И ако тоталния контрол върху световното население е поет от някакъв елит, то той ще бъде лишен от възможността да наложи такъв върху ИИ.

Но да се върна на основната тема с която започнах, а именно бъдещето на парите и възможноста сами да си ги създаваме. Бъдещите пари както предполагам, ще бъдат изцяло електронни и ще представляват чисто и просто информация. Но ние всички можем в новия свят на електронните технологии, да създаваме информация и да я споделяме с неограничен теоретично брой хора. Има ли някаква разлика между информацията която всеки от нас създава и информацията която представляват парите? На елементарно структурно ниво няма такава. А не бихме ли могли тогава информацията която всеки отделен човек създава да бъде превръщана в негови собствени пари? Защо не? Ето ви вече възможност всеки сам да създава парите си. Някой ще каже, че и днес всеки сам създава парите си, чрез труда си, но тези пари той не ги създава, а ги получава, като оценката за неговия труд, трудно може да се нарече обективна, а стойноста на парите които получава е лесно манипулируема от тези които ги печатат и контролират чрез централизирани финансови институции.

Какво е необходимо за да може всеки да създава сам парите си, черз създаване на информация? Първо необходимо е да възникне такава идея и тя да получи разпространение, да бъде подложена на обсъждане и евентуално реализиране. Как може да стане реализирането? Всъщност със съвременните технологи това не е толкова трудно, вече имаме подобен пример с биткойните, но те са взели от своите предшественици един основен недостатък, а имено безмислената си същнот, те също се създават по един честно казано безумен начин. И така нужно е приложение, което да оценява създаваната от нас информация по определени параметри, като въз основа на тях генерира съответните информационни, електронни или както искате ги наречете пари. Това приложение ще може да бъде инсталирано на всяко устройство, а генерираните пари свалени и съхранени в личен електронен портфейл, по подобие на флашката. Такива вече съществуват за биткойните. Това би означавало край на банковите институции и от там пълна свобода на личността и насърчаване на нейната творческа същност.

Мнозина ще възкликнат, че това е апокалиптична картина от заети с постоянно компютърно зомбиране хора с единствената цел да трупат пари, а самата икономика ще се срути, тъй като никой няма да има интерес да работи физическа дейност. Тези хора обаче забравят, че бъдещето сочи, все по-малка необходимост от физически труд и дори от физическото присъствие на човека в производствените процеси, а със създаването на ИИ, това ще бъде вече и безмислено пилеене на време. И днес имаме примери за масови съкращения на хора, заместени от роботизирани и автоматизирани системи за производство с компютърно управление.

Намираме се в преломен момент от историята на човешката цивилизация и от нас зависи дали и под каква форма ще оцелеем, дали ще се трансформираме в нещо ново, дали ще се върнем в средновековието или ще изчезнем напълно от лицето на земята, откривайки пътя на пиродата да експериментира с нови по-интелигентни форми на живот.

Реклама