%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%83%d1%81%d1%87%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2

Работодателските организации в България са изпратили общо писмо до Европейската комисия с искане в България да бъдат заселвани само бежанци с висше образование. Ето текста на писмото:

“ Уважаеми членове и членки на Европейската комисия и Европейския съвет

Изпращаме ви настоящото писмо с настоятелно искане в България да бъдат заселвани само бежанци с висше и по-високо образование. Българският бизнес има нужда от високоспециализирани кадри и се надяваме, че ще вземете предвид нашите нужди, защото в противен случай има опасност да фалираме и което е още по-лошо – да обеднеем до нивото на нашите работници в момента. Надяваме се да вземете предвид факта, че голяма част от държавите членки на съюза носят вина за сложното бедствено положение в което е изпаднал българският бизнес поради липса на кадри, която липса е вследствие алчното привличане на кадри от чуждестранния бизнес. Ние приветстваме свободното движение на стоки и капитали, но работникът трябва да работи до гроб, там където е роден. Държим всички високообразовани бежанци на територията на съюза да бъдат връщани на територията на Република България, където да си изтърпят наказанието за нелегално пресичане границата на ЕС под формата на полезен за българския бизнес труд. Преди да ни ги изпратите е необходимо да им проведете ускорен интензивен курс по български език, защото ние не владеем други езици, във възможно най-кратки срокове, защото ние фалираме. Искаме също 50% от заплатите на българските емигранти, трудещи се в чужбина, да бъдат автоматично превеждани по сметката на българските работодателски организации, която прилагаме по-долу, за да бъдем компенсирани за пропуснатите печалби вследствие на тяхната емиграция. Ако не изпълните нашите искания, ще бъдем принудени да се обърнем към Путин.“