Публикувам правото на отговор което ми бе поискано от АИКБ, въпреки изрично посоченото естество на сайта.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.10, ал. 1, т. 7 от Закона за радиото и телевизията и във връзка с публикуван от ваша страна в блога ви „Бъзикилийкс“ на 09.03.2017 г. материал със заглавие „Бизнесът проговори: „Политиците ни натискат да даваме ниски заплати“ (https://neverojatno.wordpress.com/2017/03/09/biznes/) държим да премахнете визирания материал или да публикувате нашия отговор.

С публикувания от Вас материал се уронва достойнството на председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев, поради изцяло невярното съдържание на материала. С публикуването му вие попадате в хипотезата на чл. 148, ал.1, т. 2 от Наказателния кодекс за нанасяне на обида, което е основание за сезиране на прокуратурата.

Във връзка с горното отговорът ни е:

„Публикуваният материал на 09.03.2017 г. със заглавие „Бизнесът проговори: „Политиците ни натискат да даваме ниски заплати“ е с изцяло невярно съдържание и не отразява по никакъв начин позицията на председателя на АИКБ по визираните въпроси, нито към изпълнителната и законодателната власт в Република България, както и към представителите на политическите партии като цяло. АИКБ винаги е имала принципни позиции по въпросите касаещи доходите на българските граждани и те могат да се видят в официалните интервюта и позиции дадени от г-н Васил Велев.“

Разчитаме, че като представител на социална медия ще спазите законите на Република България.

Асоциация на индустриалния капитал в България