rty

Българските работодателски организации излязоха с общ пакет от мерки, имащи за цел да се преборят с нарастващата липса на кадри. Според тях българският бизнес е поставен на колене и му се извиват ръцете с насаждането сред работниците на неподплатени с нищо очаквания за повишаване на заплатите. Освен това има огромна заплаха големият български бизнес да изчезне в рамките на следващите 2 години, ако не се вземат крути мерки срещу безотговорното и непатриотично отношение на работещите към българската икономика. „Изправени сме пред реалната възможност българският бизнес да изчезне преди да изчезне държавата България.“ – се казва още в тяхното прессъобщение. По-надолу публикуваме пълният списък с предложените от работодателите мерки за спиране изтичането на квалифициран и неквалифициран персонал:

 1. Създаване на система, в която да постъпват данни, за всички завършващи в българските висши учебни заведения  специалисти и която да ги разпределя автоматично за нуждите на българският бизнес, като въпросната система бъде изградена по някоя от европейските програми за развитие на бизнеса в България.
 2.  Тези специалисти да бъдат задължени да работят на минимален осигурителен праг 5 години след като завършат, а след това ако искат да напускат да подават предизвестие за напускане със срок една година. Същият срок за предизвестие за напускане да важи и за всички останали работници в българските фирми.
 3. Български граждани да могат да работят в чуждестранни фирми развиващи бизнеса си в България, само в случай, че българският бизнес няма нужда от техните умения. Разрешение за това ще се издава от специален орган на българските работодателски организации.
 4. Болничен лист да се издава само от лекар работещ във фирмата, в която работи работника, или такъв посочен от работодателя.
 5. Никой да няма право да развива собствен бизнес, ако преди това не е работил поне пет години за български работодател на минимална заплата.
 6.  Размера на заплатата в България да бъде вписан в конституцията, като не по-голям от 20% от най-ниската средна заплата на останалата територия на ЕС.
 7. Всеки работник да е длъжен да повишава квалификацията си за собствена сметка на специални ежегодни курсове организирани от работодателските организации.
 8. Въвеждане на часове по български бизнес патриотизъм в образователната система на страната.
 9. Въвеждане на 12 часов работен ден и седемдневна работна седмица.
 10. Възможност за забавяне изплащането на заплатите за срок от 30 години, а ако работника доживее до пенсия забавените заплати да не му се изплащат.
 11. Всеки, който влезе на територията на страната, автоматично да получава българско гражданство и да бъде задължаван да работи в български фирми.
 12. Всички българи работещи в чужбина да се задължат да внасят 50% от трудовото си възнаграждение по сметки на българските работодателски организации.
 13. Връщане на смъртното наказание за всеки, който поиска повишение на заплатата.