photo_big_322468По наши сведения настоящата клетва се разпространява сред студентите, които искат да се присъединят към своите колеги и да се включат в разрастващата се окупация на висши учебни заведения в страната. Тя се полага от всеки студент твърдо решил да води докрай борба за утвърждаване на истинска държавност:

“ Заклевам се, че ще положа всичките си знания, умения и усилия в името на просперитета на Отечеството си – Република България. Заклевам се, че няма да емигрирам в името на собственото си бъдеще, докато бъдещето на България е в ръцете на хора, мислещи само за собственото си бъдеще. Заклевам се, че ще се боря за правото на свобода, достойнство и възможност за щастие на всички членове на българското общество, независимо от тяхната етническа, религиозна или партийна принадлежност, надявайки се те също да уважават моето право на самоопределение. Заклевам се, че ще се боря срещу всички, които използват различните политически философско-идейни течения, единствено и само за да се докопат до властта с цел да се облагодетелстват от нея. Заклевам се, че ще се боря срещу всички, които използват разликите – етнически, религиозни или партийни за да насаждат омраза и да призовават към насилие между гражданите на Република България. Заклевам се, че няма да позволя бъдещето на Република България да бъде в ръцете на безволеви, зависими, марионетни политици, заложници на собствените си пороци. Заклевам се, че няма да позволя управлението на Република България да се осъществява от хора, които не са избрани пряко от народа. Заклевам се, че няма да позволя решенията за развитието на България да се вземат в зависимост от частни бизнес интереси. Заклевам се , че няма да търпя, нито днес, нито утре, ни до последния си дъх, България и българските граждани да бъдат заложници на неясни задкулисни договорки. Заклевам се, е ще се боря за утвърждаване на истинска държавност и реален политически плурализъм. Заклевам се, че няма да се примиря, докато законите се прилагат не съобразно тежестта на престъплението, а съобразно тежестта на кесията и политическото влияние. Заклевам се, че всички мои действия ще се произтичат от искрените ми и дълбоки вътрешни убеждения, а не от външни финансови или материални възнаграждения. Заклевам се, че всичко което изричам, изричам от сърцето и душата. Заклех се.“