0471369001387528459_28099_600x458

С обща декларация политическите партии изхвърлиха обсъждането на демографския проблем от предизборните дебати. Декларацията бе приета по повод искането на водещите национални медии отправено към партиите участнички на изборите за предварително уточнение относно темите на предизборните дебати. Ето какво се казва в декларацията до медиите, която БНР има непредведливостта да публикува на сайта си:

“ На вниманието на:

БНР; БНТ; БТВ; НОВА телевизия и другите водещи медии в държавата.

Въз основа на вашето запитване, взехме решение от предизборните дебати да отпадне темата за демографската криза в държавата, като неподходяща и неотговаряща на изискванията за толерантно говорене и като влизаща в противоречие с основни демократични ценности и най-вече като въпрос който не засяга и не би трябвало да засяга държавния апарат и държавните институции в една държава.

Първо, отчитаме, че въпреки положените до момента неимоверни усилия от управлявалите през последните 25 години страната политически партии за разрешаване на въпросната криза в интерес на българската етническа група, тези усилия не бяха оценени. Не бе оценен и факта, че тези усилия бяха положени в разрез с европейските ценности, които не позволяват да се прави разлика между гражданите на една държава въз основа на техния етнос. В този смисъл считаме, че поставянето на въпросната тема обслужва интересите на една все по-намаляваща група граждани на държавата и не е необходимо да се губи ценно предизборно време в разглеждането на специфични проблеми не касаещи цялото население на страната.

Второ, смятаме, че въпросният проблем може да бъде решен по чисто физически път от засегнатата етническа група граждани. Така да се каже решението се намира в техни ръце и може да бъде решено чрез техните чисто физически усилия, който освен всичко друго ще им донесат и едно приятно емоционално изживяване.

Трето, лично според нас демографска криза в страната не съществува, просто има хора които раждат повече деца и такива, които отказват да раждат деца, като тези които отказват са от една етническа група, която по стечение на обстоятелствата е дала името на държавата. Трябва да отбележим, че тези които са избрали да раждат деца не говорят за демографска криза, нито пък са недоволни от грижите които полагат държавните институции за бъдещите поколения. Напротив, има доста примери сред гражданите избрали да имат повече деца в които те доброволно оставят децата си да бъдат отглеждани в специализирани държавни институции, каквито са детските домове. Мисля, че това е достатъчно признание за качеството на демографската политика на държавата в лицето на нейните политически управници до момента.

Четвърто, ние е обединихме около решението, че независимо кой спечели изборите, ще приемем закон, който веднъж завинаги да гарантира безсмислието от поставянето на подобен въпрос в която и да е бъдеща предизборна кампания, а именно решихме, че ще приемем закон, всеки който стъпи на територията на страната да бъде обявяван за неин гражданин. Това смятаме, че кардинално ще реши измисления демографски проблем и ще запуши устите на неговите апологети.

Пето, въз основа на гореизложеното, смеем да твърдим, че политическата класа на държавата, независимо от различията на отделните политически фракции е постигнала едно ново ниво на демократични ценности, което и позволява да се отърси от фиксирането върху проблемите на отделни групи граждани, като ги разделя по пол, етнос или сексуална ориентация, а напротив ние полагаме усилия да решаваме проблемите от общогражданска гледна точка. Ние като политици представляваме всички граждани на държавата и нямаме право да представяме въпрос касаещ една част от тях, като общ, тъй като това издава пристрастност в политиците и е признак за неравнопоставеност на гражданите, на което не се гледа с добро око в демократичния свят от който нашата държава е избрала да бъде част.

В заключение още веднъж искаме да потвърдим, че демографска криза, проблем или дори въпрос в държавата не съществува. Поставянето на такъв, в което и да е предизборно студио ще бъде сметнато като провокация и опит за насаждане на омраза между различните етноси населяващи държавата. Гарантираме, че нашите усилия ще бъдат насочени в решаването на икономическо-финансовите ни проблеми и, че и занапред ще бъдем готови да отговорим на предизвикателствата които съдбата ни поставя, без да се влияем от това каква е структурата на населението на държавата.

Както виждате в името на толерантността не споменаваме никъде името на държавата, защото то е без значение за бъдещето и.“

Подкрепете блога:

b01index