zx620y348_2505895

Основните чуждестранни инвестиции в страната през последната година са в НПО пише в доклад на ДАНС предназначен за премиера Борисов. Смята се че доклада е изготвен по поръчка на руския президент Владимир Путин, пряко волята на целия български народ изразена от българския президент Плевнелиев. Според доклада за последната година чуждестранните инвестиции в български НПО са нараснали с 57% и вече представляват близо 68% от всички чуждестранни инвестиции в България. Това ги прави един от основните стълбове върху които се крепи българската икономика, както и основен източник на доходи за хазната през данъците които плащат.

За съжаление хората измежду които се разпределят тези чуждестранни инвестиции представляват по-малко от един процент от единия процент сравнително заможни българи, което е леко смущаващо имайки предвид, че основната дейност на тези неправителствени икономическо-политически организации е да изразяват общественото мнение в националните и регионални медии, Друг основен елемент в работата на тези изключително активни политико-икономически неправителствени организации е, че при едно по-задълбочено проучване на произхода на техните капитали, се установява че те са неправителствени само по отношение на българското правителство, но всъщност са про-правителствени спрямо страната от която произхождат тези чуждестранни инвестиции, което предполага, че те всъщност изразяват позиции на тамошното активно гражданско общество, което е представено от демократично избраното правителство на страната донор на нашите НПО.

Имайки предвид тежеста на техния глас в българското политическо пространство и способноста им да оказват политически натиск върху демократично избраното българско правителство, като се обедини това и с факта, че те вече представляват основен стълб на българската икономика, сяматаме, че е целесъобразно да те да поемат и споделят с правителството тежката политическа отговорност за положението на неактивното гражданско общество в страната. За съжаление, нашите наблюдения са, че въпросните икономически неправителствени организации с политически цели, бягат от поемане на отговорност като дявола от тамян, а предпочитат да изкарвата парите си само като настоятелно съветват българските политици, вместо сами да вземат в ръцете си реалните действия по реализиране на собствените им съвети, чрез пряко участие в демократичните политически избори провеждани редовно в страната.

По този начин те прехвърлят отговорноста от евентуални негативни последствия при реализирането на техните решения върху плещите на национално ангажираните парламентарно представени политически сили и правителството. Тоест при неуспех на препоръчваната от тях политика, те не носят никаква отговорност, нито политическа, нито наказателна.  Това ги прави изключително свободни да говорят каквото си искат в рамките на интересите на чуждестранния инвеститор който им осигурява прехраната. Не отричаме, че има единични случаи, когато служители на НПО се включват в управлението на страната на високо ниво, но това не е в резултат на пряк демократичен избор на българските гласоподаватели, а отново под натиск на чуждестранния инвеститор.

Въпреки посочените особености на чуждестраните инвестици в НПО, смятаме, че е добре предвид спада на чуждестранни инвестиции във реалния сектор, инвестициите в НПО да се насърчат, като се освободят от данъци и се спонсорират от държавата курсове за откриване на НПО и привличане на чуждестранен инвеститор, така че повече безработни българи да имат шанса да се включат в този нов, но обещаващ и разрастващ се сектор на българската икономика. За съжаление, едно от изискванията на чуждестранните инвеститори в този сектор, е основателите на НПО да бъдат умни, млади и красиви, което свива драстично броя на гражданите, които могат да се включат в подобни икономически проекти.